Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 4.9.2019 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia vstupnej chodby budovy obecného úradu a kultúrneho domu Šarišské Jastrabie"  17    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 11.1.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie"    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 19.12.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - spracovanie projektovej dokumentácie  15  12 540,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 17.12.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" príprava ŽoNFP  14    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10.12.2018 Výzva na predloženie ponuky "Detské dopravné ihrisko v obci Šarišské Jastrabie"  13  13 500,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 21.3.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"  12  149 977,99 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.3.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Stavebné práce - voda pre rómov"  11  75 601,80 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 24.1.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky - voda pre rómov  10    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 17.10.2017 Výzva na predloženie ponuky "SLUŽBY" Školenia MOPS v obci Šarišské Jastrabie pre projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie  2 040,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 18.9.2017 Výzva na vypracovanie cenovej ponuky - Publicita a informovanosť projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 25.8.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke-predĺženie lehoty na predkladanie ponúk  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Nákup veľkokapacitných zberných nádob  4 400,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Dodávka stavebných prác na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk  17 187,44 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu A - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/1    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu B - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/2    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 3.5.2017 Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v ŠJ   8 690,43 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10.3.2017 Externé riadenie projektu - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 22.8.2016 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie  20160822    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.6.2016 Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie  20160620    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)