Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Šaišské Jastrabie"

Dátum zverejnenia:
16.6.2020
Poradové číslo:
22
Cena bez DPH:
66 249,22 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
25.6.2020 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty