Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu B - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/2    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu A - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/1    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 3.5.2017 Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v ŠJ   8 690,43 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10.3.2017 Externé riadenie projektu - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 22.8.2016 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie  20160822    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.6.2016 Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie  20160620    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Predchádzajúci   | 1 |  2 |