Cirkev

Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie

Všetky sväté liturgie sú slávené v cirkevnoslovanskom jazyku, okrem svätej liturgie v nedeľu o 10:00 hod., ktorá je slávená v slovenskom jazyku.

Utiereň - nedeľa 7:30
Večiereň - nedeľa 15:00

Svätá spoveď - polhodinu pred svätou liturgiou je stále možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V prvopiatkový týždeň je svätá spoveď 2 hodiny pred svätými liturgiami. Spovedanie chorých je stále v prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod.

 

Aktuálny liturgický program: grksarjastrabie.fara.sk/joomla/index.php/bohosluzby