MOaPS Šarišské Jastrabie
11.4.2024

MOaPS Šarišské Jastrabie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK


Rekonštrukcia sály kultúrneho domu - Šarišské Jastrabie
4.12.2023

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu - Šarišské Jastrabie

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu - Šarišské Jastrabie


Projekt "Kniha - najlepší priateľ človeka"
6.10.2023

Projekt "Kniha - najlepší priateľ človeka"

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia náš projekt „Kniha - najlepší priateľ človeka“. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1000,- € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť nové knihy.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie II
1.3.2022

Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie II

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva


Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie
31.1.2022

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci

6.9.2021

Kniha - najlepší priateľ človeka

Akvizícia knižného fondu, dotácia v celkovej výške 1 000,- eur.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05473

Obecné kompostovisko
Projekty EU
201703270918520.dsc-0069