Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie II
1.3.2022

Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie II

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva


Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie
31.1.2022

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci

6.9.2021

Kniha - najlepší priateľ človeka

Akvizícia knižného fondu, dotácia v celkovej výške 1 000,- eur.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05473


31.8.2021

Vymeň mobil za knihu

Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc , dotácia v celkovej výške 2 000,- eur.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00461
Obecné kompostovisko
Projekty EU
201703270918520.dsc-0069