Obecný úrad

 Úradné hodiny: 

 

Pondelok

 

7:00 – 12:00

 

12:30 – 15:00

 

Utorok

 

7:00 – 12:00

 

12:30 – 15:00

 

Streda

 

7:00 – 12:00

 

12:30 – 17:30

 

Štvrtok

 

nestránkový deň

 

Piatok

 

7:00 – 12:00

-

 

Administratívna pracovníčka Viera Sovičová
Administratívna pracovníčka Anna Krajňáková
Ekonómka Jana Miženková
Údržbár Marián Havrila
Upratovačka Renáta Kravcová
Opatrovateľka Mária Figeľová

Terénna sociálna práca

č.tel. 0911277487

Mgr. Marcela Filičková 
Mgr. Katarína Tarasovičová
Adriana Stašenková

Komunitné centrum

č. tel. 0905863834

Mgr. Ľudmila Macurová 
Mgr. Alena Ondková
Mária Filičková

 Od 1. júla 2017 funguje v obci Národný projekt "Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" a  Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza. Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu a integrovať sociálne vylúčenú komunitu s ohľadom na jej potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, integrovať cieľovú skupinu obyvateľstva na trh práce, predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, pomáhať pri získavaní alebo obnovovaní pracovných návykov, zlepšenie osobnej hygieny a zdravotného stavu a iné.

Publikované: 30.12.2014 | Aktualizácia: 2.3.2023