Komisie

OBECNÁ RADA:

Ing. Dvorščák Emil, Ľudmila Tkáčová, Zdenko Hric

                   

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV:

          - predseda: Ľudmila Tkáčová

          - člen: Ing. Emil Dvorščák, Michal Sakala, Róbert Červeňák

 

KOMISIA FINANČNÁ A BYTOVÁ:

         - predseda:

         - člen: 

 

 KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ, STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

          - predseda: 

 

          - člen: 

               

 KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A ŠKOLSTVO:

 

          - predseda:

 

          - člen:

Publikované: 13.3.2011 | Aktualizácia: 2.3.2023