Komisie

OBECNÁ RADA:

Sakala Michal, JUDr. Rešetár Juraj, Ing. Dvorščák Emil

 

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ, KULTÚRU A ŠPORT:  

          - predseda: Kerbčar Martin

          - člen: Sakala Michal

                      Balužinský Jozef 

 

 KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ, STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

          - predseda: Stašenko Rastislav

          - člen: Hnat Ladislav

                     

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU:

          - predseda: Tkáčová Ľudmila

          - člen: Hnat Ladislav

                      Balužinský Jozef