Komisie

OBECNÁ RADA:

Ing. Dvorščák Emil, Ľudmila Tkáčová, Marián Havrila

 

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A ŠKOLSTVO:  

          - predseda: Ľuboš Havrila

          - člen: Marián Havrila, Ján Leško, Michal Sakala 

                   

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV:

          - predseda: Ľudmila Tkáčová

          - člen: Ing. Emil Dvorščák, Emil Filičko, Ján Leško

 

KOMISIA FINANČNÁ A BYTOVÁ:

         - predseda: Ing. Emil Dvorščák

         - Ľudmila Tkáčová, Rastislav Stašenko

 

 KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ, STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

          - predseda: 

          - člen: 

                      

Publikované: 13.3.2011 | Aktualizácia: 25.3.2019