Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia vstupnej chodby budovy obecného úradu a kultúrneho domu Šarišské Jastrabie"

Dátum zverejnenia:
4.9.2019
Poradové číslo:
17
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty

Výzva na predloženie ponuky, Veľkosť: 95.15 kB

Vizualizácia, Veľkosť: 2.07 MB

Návrh na plnenie kritérií, Veľkosť: 13.33 kB

Čestné vyhlásenie, Veľkosť: 16.72 kB

Zadanie, Veľkosť: 38.5 kB

ZOD návrh, Veľkosť: 98 kB