Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Stavebné práce - voda pre rómov"

Dátum zverejnenia:
20.3.2018
Poradové číslo:
11
Cena bez DPH:
75 601,80 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
3.4.2018 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty