Aktuality

Chodci, dbajte o svoju bezpečnost'!
20.2.2020

Chodci, dbajte o svoju bezpečnost'!

Predchádzajme dopravným nehodám, ktoré by v okamihu mohli zmenit Váš život a životy Vašich blízkych.


Obecná zabíjačka
6.2.2020

Obecná zabíjačka

Pozývame Vás na OBECNÚ ZABÍJAČKU
KEDY: v sobotu 15. 02. 2020 od 13:00 hod
KDE: v Kultúrnom dome Šarišské Jastrabie


Bezplatné meranie zraku
11.10.2019

Bezplatné meranie zraku

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu
BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU - 29. 10. 2019 od 9:00 do 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Šarišskom Jastrabí.


Výkup papiera
8.10.2019

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner uskutoční dňa 16. októbra 2019 v našej obci výkup papiera pred Obecným úradom v čase od 16:10 do 16:50 hod
Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón a prepálený kuchynský olej.


Slávnostné otvorenie novostavieb
24.9.2019

Slávnostné otvorenie novostavieb

Dňa 1.9.2019 sa našou obcou niesla sviatočná atmosféra. Pripomínali sme si nielen Deň ústavy, ale všetci sme sa stretli na slávnostnom otvorení 3 novostavieb, ktoré v našej obci vyrástli v krátkom čase.


Náš prístroj AED pomohol
24.9.2019

Náš prístroj AED pomohol

Dňa 29.8.2019 obec Šarišské Jastrabie na základe výzvy Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému o 15:47 hod. použila AED prístroj na kardiopulmonálnu resuscitáciu 57-ročného pacienta. Resuscitácia bola úspešná, pacient bol odovzdaný do VÚSCH Košice. Za výraznej pomoci členky DHZ Šarišské Jastrabie p. Ľudmily Sakalovej sa podarilo zachrániť ľudský život a po zhruba pol roku od zakúpenia sa ukázala opodstatnenosť zabezpečenia tohto AED prístroja do našej obce.

Anketa

Zúčastnite sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 ?
Celkom hlasov : 13