Aktuality

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
27.1.2023

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
Protestná iniciatíva v mestách a obciach 30.1.2023.
Od 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.


Aplikácia ONSELO
26.1.2023

Aplikácia ONSELO

Predstavujeme Vám aplikáciu onselo, ktorá ponúka online platformu užitočných tovarov a služieb a zároveň priestor pre ďalší rozvoj, vzdelávanie či možnosti privyrobenia si pre miestnych podnikateľov alebo dobrovoľníkov.

Pre koho je aplikácia určená?
• zraniteľné skupiny obyvateľov
• blízki rodinní príslušníci
• miestne samosprávy
• laickí a profesionálni poskytovatelia služieb

Sledujte nás na sociálnych sieťach, kde sa dozviete bližšie informácie.
Instagram - https://www.instagram.com/onselo_app/
Facebook - https://www.facebook.com/onseloapp10.1.2023

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku 2022 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) a zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2023 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2022 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby...).

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal. Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali. Daň na rok 2023 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.


15.12.2022

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO spol. s r. o. uskutoční v našej obci dňa 16.12.2022 o 8,00 hod.
zvoz nefunkčných elektrospotrebičov


Zber odpadu

Rodinné domy

 • 09.feb štvrtok

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 10.mar piatok

  Plasty, kovové obaly

 • 28.apr piatok

  Nebezpečné odpady

 • 12.máj piatok

  Sklo

 • 21.sep štvrtok

  Papier

Zobraziť viac +