Aktuality

Erazmus pre mladých podnikateľov
30.5.2023

Erazmus pre mladých podnikateľov

Erazmus pre mladých podnikateľov - šírenie informácie o fondoch EÚ určených začínajúcim a budúcim podnikateľom.


Deň matiek
12.5.2023

Deň matiek

Obec Šarišské Jastrabie a ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí pozývajú všetky mamičky a babičky na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia 14.5.2023 o 14:00 hod. v kultúrnom dome. Žiaci ZŠ s MŠ Vás potešia kultúrnym programom.


ŠLÁGER PARÁDA s láskou k mamám
10.5.2023

ŠLÁGER PARÁDA s láskou k mamám

DOM KULTÚRY STARÁ ĽUBOVŇA
12. mája 2023 o 17:00 hod.


Spoločnosť H+EKO spol. s r. o. - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
5.4.2023

Spoločnosť H+EKO spol. s r. o. - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO spol. s r. o. uskutoční v našej obci dňa 11.04.2023 o 8,00 hod.
zvoz nefunkčných elektrospotrebičov


Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie
9.2.2023

Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie

Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný informuje vlastníkov pozemkov o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Šarišské Jastrabie v časti Bane pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci pripravovaného konania je potrebné, aby Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný ako správny orgán vykonal okrem iného aj prieskum záujmu vlastníkov. V tejto súvislosti je potrebné Vaše stanovisko vyjadriť v priloženej návratke do 15 dní odo dňa doručenia. Uvedenú návratku môžete doniesť aj na Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí, kde ich zozbierame a doručíme na Okresný úrad v Starej Ľubovni.
Vyjadrenie súhlasu s konaním JPÚ neznamená, že o svoj podiel prídete, máte dve možnosti:
1. Dostanete náhradu v peniazoch na základe znaleckého posudku.
2. Dostanete náhradný pozemok v inej lokalite prepočítaný podľa bonity pôdy.
Po úspešnom ukončení JPÚ sa vlastníkom pozemkov stane obec, ktorá počas trvania projektu môže pozemky len prenajímať osobám MRK za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom.
Prečo je to pre obec dôležite:
- Zastaví sa nekontrolovateľná výstavba čiernych stavieb.
- Umožní sa legálna výstavba obydlí na základe stavebného povolenia.
- Umožní sa výstavba technickej infraštruktúry (cesty, chodníky, vodovod, kanalizácia).
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Šarišskom Jastrabí.


Prerušenie distribúcie elektriny
7.2.2023

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 01.marca 2023 od 08:10 hod. do 16:30 hod.
Zoznam dotknutých odberných miest 0, 32 - 74, 86, 308, 327, 356

Zber odpadu

Rodinné domy

 • 15.jún štvrtok

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 20.jún utorok

  Plasty, kovové obaly

 • 21.aug pondelok

  Sklo

 • 21.sep štvrtok

  Papier

 • 31.okt utorok

  Nebezpečné odpady

Zobraziť viac +