Aktuality

Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie
9.2.2023

Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie

Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný informuje vlastníkov pozemkov o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Šarišské Jastrabie v časti Bane pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci pripravovaného konania je potrebné, aby Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný ako správny orgán vykonal okrem iného aj prieskum záujmu vlastníkov. V tejto súvislosti je potrebné Vaše stanovisko vyjadriť v priloženej návratke do 15 dní odo dňa doručenia. Uvedenú návratku môžete doniesť aj na Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí, kde ich zozbierame a doručíme na Okresný úrad v Starej Ľubovni.
Vyjadrenie súhlasu s konaním JPÚ neznamená, že o svoj podiel prídete, máte dve možnosti:
1. Dostanete náhradu v peniazoch na základe znaleckého posudku.
2. Dostanete náhradný pozemok v inej lokalite prepočítaný podľa bonity pôdy.
Po úspešnom ukončení JPÚ sa vlastníkom pozemkov stane obec, ktorá počas trvania projektu môže pozemky len prenajímať osobám MRK za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom.
Prečo je to pre obec dôležite:
- Zastaví sa nekontrolovateľná výstavba čiernych stavieb.
- Umožní sa legálna výstavba obydlí na základe stavebného povolenia.
- Umožní sa výstavba technickej infraštruktúry (cesty, chodníky, vodovod, kanalizácia).
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Šarišskom Jastrabí.


Prerušenie distribúcie elektriny
7.2.2023

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 01.marca 2023 od 08:10 hod. do 16:30 hod.
Zoznam dotknutých odberných miest 0, 32 - 74, 86, 308, 327, 356


Obecná zabíjačka
6.2.2023

Obecná zabíjačka

Pozývame Vás na OBECNÚ ZABÍJAČKU
KEDY: v sobotu 11. 02. 2023 od 14:00 hod
KDE: v Kultúrnom dome Šarišské Jastrabie


"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
27.1.2023

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
Protestná iniciatíva v mestách a obciach 30.1.2023.
Od 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.


Aplikácia ONSELO
26.1.2023

Aplikácia ONSELO

Predstavujeme Vám aplikáciu onselo, ktorá ponúka online platformu užitočných tovarov a služieb a zároveň priestor pre ďalší rozvoj, vzdelávanie či možnosti privyrobenia si pre miestnych podnikateľov alebo dobrovoľníkov.

Pre koho je aplikácia určená?
• zraniteľné skupiny obyvateľov
• blízki rodinní príslušníci
• miestne samosprávy
• laickí a profesionálni poskytovatelia služieb

Sledujte nás na sociálnych sieťach, kde sa dozviete bližšie informácie.
Instagram - https://www.instagram.com/onselo_app/
Facebook - https://www.facebook.com/onseloapp


Zber odpadu

Rodinné domy

 • 23.mar štvrtok

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 27.apr štvrtok

  Plasty, kovové obaly

 • 28.apr piatok

  Nebezpečné odpady

 • 12.máj piatok

  Sklo

 • 21.sep štvrtok

  Papier

Zobraziť viac +