Verejné obstarávanie

Dodávka stavebných prác na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk

Dátum zverejnenia:
16.8.2017
Poradové číslo:
5
Cena bez DPH:
17 187,44 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
25.8.2017 
Termín dodania:
31.1.2018 
Kód CPV:
 

Kontakt

EMEM Consulting s.r.o.
Tel.: +421 903 525 515

Dokumenty

Výzva na predloženie ponuky, Veľkosť: 99.81 kB

Zmluva o dielo, Veľkosť: 68.21 kB

OPZ, Veľkosť: 23.69 kB

Rekapitulácia a Stojisko 1, Veľkosť: 36.5 kB

Stojisko 2, Veľkosť: 34.5 kB

Stojisko 3, Veľkosť: 34.5 kB