Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie"

Dátum zverejnenia:
9.3.2021
Poradové číslo:
26
Cena bez DPH:
166 539,00 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
19.3.2021 do 14:00 hod
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

PhDr. Alena Nováková
Tel.:

Dokumenty