Všeobecné dokumentyVšeobecné dokumenty
Názov Dátum
Zásady hospodárenia s majetkom obce Šarišské Jastrabie 01.01.2024 Zásady hospodárenia s majetkom obce od 01.01.2024 - 448.65 kB
Smernica č.2/2023 10.11.2023 SMERNICA - PROTISPOLOČENSKA ČINNOSŤ - 391.6 kB
Oznámenie, funkcií, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 26.09.2023 Oznámenie funkcií, zamestnaní, čiností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 598.46 kB
Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie za rok 2022 20.06.2023 Záverečný účet 2022 - 822.47 kB
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 12.09.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 1.5 MB
Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie za rok 2021 13.06.2022 Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - 780.69 kB
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šarišské Jastrabie 01.04.2022 Zásady_rozp.hosp._s FP_ Š.Jastrabie 2022 - 645.12 kB
Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie za rok 2020 18.06.2021 Zaverecny ucet 2020 - 755.07 kB
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 01.04.2021 Oznámenie funkcií, zamestnaní 2020 - 1.89 MB
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 27.07.2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní 2019 - 1.7 MB