Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky: Interiérové materiálové vybavenie materskej školy

Dátum zverejnenia:
20.4.2020
Poradové číslo:
23
Cena bez DPH:
15 000,00 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
27.4.2020 
Termín dodania:
31.12.2021 
Kód CPV:
 

Kontakt

Mgr. Katarína Slobodová
Tel.:

Dokumenty