Aktuality

Aktuality

Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie
9.2.2023

Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie

Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný informuje vlastníkov pozemkov o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Šarišské Jastrabie v časti Bane pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci pripravovaného konania je potrebné, aby Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný ako správny orgán vykonal okrem iného aj prieskum záujmu vlastníkov. V tejto súvislosti je potrebné Vaše stanovisko vyjadriť v priloženej návratke do 15 dní odo dňa doručenia. Uvedenú návratku môžete doniesť aj na Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí, kde ich zozbierame a doručíme na Okresný úrad v Starej Ľubovni.
Vyjadrenie súhlasu s konaním JPÚ neznamená, že o svoj podiel prídete, máte dve možnosti:
1. Dostanete náhradu v peniazoch na základe znaleckého posudku.
2. Dostanete náhradný pozemok v inej lokalite prepočítaný podľa bonity pôdy.
Po úspešnom ukončení JPÚ sa vlastníkom pozemkov stane obec, ktorá počas trvania projektu môže pozemky len prenajímať osobám MRK za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom.
Prečo je to pre obec dôležite:
- Zastaví sa nekontrolovateľná výstavba čiernych stavieb.
- Umožní sa legálna výstavba obydlí na základe stavebného povolenia.
- Umožní sa výstavba technickej infraštruktúry (cesty, chodníky, vodovod, kanalizácia).
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Šarišskom Jastrabí.


Prerušenie distribúcie elektriny
7.2.2023

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 01.marca 2023 od 08:10 hod. do 16:30 hod.
Zoznam dotknutých odberných miest 0, 32 - 74, 86, 308, 327, 356


Obecná zabíjačka
6.2.2023

Obecná zabíjačka

Pozývame Vás na OBECNÚ ZABÍJAČKU
KEDY: v sobotu 11. 02. 2023 od 14:00 hod
KDE: v Kultúrnom dome Šarišské Jastrabie


"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
27.1.2023

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"
Protestná iniciatíva v mestách a obciach 30.1.2023.
Od 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.


Aplikácia ONSELO
26.1.2023

Aplikácia ONSELO

Predstavujeme Vám aplikáciu onselo, ktorá ponúka online platformu užitočných tovarov a služieb a zároveň priestor pre ďalší rozvoj, vzdelávanie či možnosti privyrobenia si pre miestnych podnikateľov alebo dobrovoľníkov.

Pre koho je aplikácia určená?
• zraniteľné skupiny obyvateľov
• blízki rodinní príslušníci
• miestne samosprávy
• laickí a profesionálni poskytovatelia služieb

Sledujte nás na sociálnych sieťach, kde sa dozviete bližšie informácie.
Instagram - https://www.instagram.com/onselo_app/
Facebook - https://www.facebook.com/onseloapp10.1.2023

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku 2022 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) a zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2023 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2022 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby...).

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal. Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali. Daň na rok 2023 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.


15.12.2022

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO spol. s r. o. uskutoční v našej obci dňa 16.12.2022 o 8,00 hod.
zvoz nefunkčných elektrospotrebičovVianočné posedenie pre všetkých
1.12.2022

Vianočné posedenie pre všetkých

Obec Šarišské Jastrabie a riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vás srdečne pozývajú v nedeľu 11.12.2022 do kultúrneho domu na VIANOĆNÉ TRHY v čase od 12,30 hod. do 16,00 hod.Koncert kapely SRDCOVKA
16.11.2022

Koncert kapely SRDCOVKA

OZ Srdcovka a Mesto Stará Ľubovňa pozýva na koncert kapely SRDCOVKA, na ktorom si pripomenieme 33. výročie nežnej revolúcie, uskutoční sa 19. 11. 2022 o 19,00 hod. v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Pozývame na výnimočný večer dobrej muziky a spomienok so zaujímavými hosťami. Vstupné dobrovoľné!


Výsledky komunálnych volieb 2022
31.10.2022

Výsledky komunálnych volieb 2022

Výsledky komunálnych volieb 2022, ktoré sa konali 29.10.2022
22.7.2022

Pracovné príležitosti v zahraničí

Firma PP Construction hľadá záujemcov na voľné pracovné pozície v zahraničí.
Je možnosť pracovať na živnosť, ale aj zmluvu.
Spoločnosť zabezpečuje ubytovanie a ponúka možnosť zálohy a robenia nadčasov.
Viac informácii nájdete na čísle 0917 588 379.