Aktuality

Aktuality

22.7.2022

Pracovné príležitosti v zahraničí

Firma PP Construction hľadá záujemcov na voľné pracovné pozície v zahraničí.
Je možnosť pracovať na živnosť, ale aj zmluvu.
Spoločnosť zabezpečuje ubytovanie a ponúka možnosť zálohy a robenia nadčasov.
Viac informácii nájdete na čísle 0917 588 379.


Forbasský beh
22.7.2022

Forbasský beh

Jedná sa o charitatívny beh, výťažok tento rok putuje malému Matúškovi Lizákovi z Podolínca na terapie spojené s mitochondrálnym ochorením, ktorým trpí. Beh organizuje Turoň o.z. v spolupráci s obcou Forbasy. Doteraz sme výťažkom pomohli malému Leovi s detskou mozgovou obrnou z Hniezdneho a malému Teovi s vývojovou chybou nohy z Matysovej.

Akcia sa uskutoční 27.8.2022, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Registračný link:
https://docs.google.com/forms/d/1OJZ9D6uT3gPFwvAq007YNvkKM92PAWLBDrMjrxwvivA/edit


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
21.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 20.07.2022 od 09,00 hod. do odvolania.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 23.06.2022 od 09,00 hod do odvolania.Plánované prerušenie distribúcie elektriny
10.5.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny naplánované v termíne a čase od
27.05.2022 08:30 do 27.05.2022 13:00.


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
5.4.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 01.04.2022 od 15,00 hodiny.Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
25.3.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 25.03.2022 od 09,00 hod do odvolania.


Vystúpenie súboru PUĽS
10.3.2022

Vystúpenie súboru PUĽS

Dňa 10.3.2022 o 10,00 hod. sa uskutoční vystúpenie súboru PUĽS.Pomoc Ukrajine
28.2.2022

Pomoc Ukrajine

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky spracovalo informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.
Vyhlasujeme zbierku na materiálovú pomoc obyvateľom Ukrajiny.
Od 28.2.2022 až do odvolania môžete na Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí doniesť všetky veci podrobne rozpísané v priloženom letáku.


Upozornenie na povinnosť držiteľov hospodárskych zvierat
22.2.2022

Upozornenie na povinnosť držiteľov hospodárskych zvierat

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat


Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín na rok 2022
11.1.2022

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín na rok 2022

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín


Bezpečné VIANOCE a SILVESTER
2.12.2021

Bezpečné VIANOCE a SILVESTER

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra


Postup pri karanténe a domácej izolácii - informácie ÚVZ SR
2.12.2021

Postup pri karanténe a domácej izolácii - informácie ÚVZ SR

Postup pri karanténe a domácej izolácii - informácie ÚVZ SR


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 22.11.2021
18.11.2021

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 22.11.2021

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov