Aktuality

Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
22.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov


Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných
14.10.2020

Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 09. 10. 2020 upozorňuje obyvateľov a chovateľov ošípaných na povinnosť mať zaregistrované svoje chovy ošípaných a taktiež na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov ošípaných. Povinnosť vykonať registráciu chovu je v termíne do 23. 10. 2020.


Oznámenie o čistení hraničného pruhu
12.10.2020

Oznámenie o čistení hraničného pruhu

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach. Práce budú realizované v období od 12.10. 2020 predbežne do 4. 12. 2020.


Orálna vakcinácia líšok
5.10.2020

Orálna vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 5. - 23. októbra 2020


Vyhlásenie núdzového stavu
1.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.


Preventívne opatrenia - COVID-19
10.9.2020

Preventívne opatrenia - COVID-19

Z dôvodu karanténnych opatrení zamestnancov obecného úradu v súvislosti so šírením koronavírusu, je Obecný úrad pre verejnosť zatvorený do odvolania. Žiadosti zasielajte na mailovú adresu obce: obecsarjastrabie@slnet.sk, alebo na telefónne číslo 052/4286461.
Vzhľadom k tomu, že aj v našej obci evidujeme pozitívne testované osoby, vyzývame občanov k dodržiavaniu epidemiologických opatrení, aby sme obmedzili šírenie COVID-19.


OZNAM všeobecnej ambulancie pre dospelých!!!
10.9.2020

OZNAM všeobecnej ambulancie pre dospelých!!!

Všeobecná ambulancia pre dospelých DENEKA s.r.o. Ľubotín oznamuje, že ošetrenie u obvodného lekára je potrebné nahlásiť telefonicky - 052/4921 312


11.8.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - informácie
1. fáza projektu - Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza projektu - Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021


11.8.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa os 10. 08. 2020 od 10.00 hodiny do odvolaniaRozšírenie núdzového stavu
8.4.2020

Rozšírenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.
16.3.2020

Oznam - DENTAL design, spol. s r.o.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a odporúčania Vlády SR poskytujeme iba neodkladnú stomatologickú starostlivosť v čase od 8:00 do 11:00 a to po predošlom telefonickom dohovore na tel. čísle 0910 150 560 alebo 052/4921 109
Platnosť opatrenia: od 16.3.2020 do odvolania
DENTAL desing, spol. s r.o.
Stomatologická ambulancia Ľubotín


Opatrenia ÚVZ SR
16.3.2020

Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


ÚVZ SR - opatrenia z 12.03.2020
13.3.2020

ÚVZ SR - opatrenia z 12.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje následovné opatrenia (viď prílohu)