Aktuality

Aktuality

DEŇ NARCISOV
7.6.2021

DEŇ NARCISOV

Deň narcisov nemôže mať pauzu...


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
5.5.2021

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

v piatok - 7.5.2021 o 8:00 hod.

17.2.2021

Informácia o realizácii projektu

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
22.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov


Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných
14.10.2020

Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 09. 10. 2020 upozorňuje obyvateľov a chovateľov ošípaných na povinnosť mať zaregistrované svoje chovy ošípaných a taktiež na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov ošípaných. Povinnosť vykonať registráciu chovu je v termíne do 23. 10. 2020.


Oznámenie o čistení hraničného pruhu
12.10.2020

Oznámenie o čistení hraničného pruhu

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach. Práce budú realizované v období od 12.10. 2020 predbežne do 4. 12. 2020.


Orálna vakcinácia líšok
5.10.2020

Orálna vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 5. - 23. októbra 2020


Vyhlásenie núdzového stavu
1.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.


Preventívne opatrenia - COVID-19
10.9.2020

Preventívne opatrenia - COVID-19

Z dôvodu karanténnych opatrení zamestnancov obecného úradu v súvislosti so šírením koronavírusu, je Obecný úrad pre verejnosť zatvorený do odvolania. Žiadosti zasielajte na mailovú adresu obce: obecsarjastrabie@slnet.sk, alebo na telefónne číslo 052/4286461.
Vzhľadom k tomu, že aj v našej obci evidujeme pozitívne testované osoby, vyzývame občanov k dodržiavaniu epidemiologických opatrení, aby sme obmedzili šírenie COVID-19.