Starosta

PaedDr. Ľubomír Rešetár

Komunálne voľby 2014

Posledné komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 866 osôb, volieb sa zúčastnilo 675 voličov.

Za starostu obce bol zvolený kandidát - PaedDr. Ľubomír Rešetár, s počtom platných hlasov 416.