Starosta

PaedDr. Ľubomír Rešetár

Komunálne voľby 2018

Posledné komunálne voľby sa konali 10. novembra 2018.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 901 osôb, volieb sa zúčastnilo 676 voličov.

Za starostu obce bol zvolený kandidát - PaedDr. Ľubomír Rešetár, s počtom platných hlasov 341.
 

Publikované: 13.3.2011 | Aktualizácia: 28.11.2019