Obecné zastupiteľstvo

Jozef Balužinský

Ing. Emil Dvorščák

Ladislav Hnat

Martin Kerbčar

JUDr. Juraj Rešetár

Michal Sakala - menovaný za zástupcu starostu

Rastislav Stašenko

Michal Šenitka

Ľudmila Tkáčová

 

 

Komunálne voľby 2014, konané dňa 15.11.2014

Za poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 32 kandidátov. Zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva boli títo kandidáti:

Poslanci počet hlasov
Ing. Emil Dvorščák 267
JUDr. Juraj Rešetár 192
Michal Sakala 170
Martin Kerbčar 164
Ladislav Hnat 156
Rastislav Stašenko 153
Ľudmila Tkáčová 148

Michal Šenitka

147
Jozef Balužinský

146