Obecné zastupiteľstvo

Ing. Emil Dvorščák

Emil Filičko

Ľuboš Havrila

Marián Havrila

Ladislav Hnat

Jozef Lazor

Ján Leško

Rastislav Stašenko

Ľudmila Tkáčová - menovaná za zástupcu starostu

 

 

 

Komunálne voľby 2018, konané dňa 10.11.2018

Za poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 30 kandidátov. Zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva boli títo kandidáti:

Poslanci počet hlasov
Ing. Emil Dvorščák 215
Marián Havrila 196
Emil Filičko 191
Rastislav Stašenko 187
Jozef Lazor 183
Ľuboš Havrila 180

Ľudmila Tkáčová

178
Ján Leško 174
Ladislav Hnat

172

Publikované: 13.3.2011 | Aktualizácia: 25.3.2019