Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.3.2020 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 29.01.2016 NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 3032020 3.3.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Radoslav Šalamon 46 672 885  2 880,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 303202001 3.3.2020 Vypracovanie energetického auditu Ing. Radoslav Šalamon 46 672 885  1 680,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022020 12.2.2020 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Euroleader Consulting s.r.o. 47 878 452  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13022020 12.2.2020 Realizácia prieskumov trhu a výkon procesu VO AK Prešov, spol. s.r.o. 52 233 278  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ku KZ z 20122019 10.2.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20.12.2019 Martin Kravčík a manželka Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ku kúpnej zmluve č.1 7.2.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 uzatvorenej dňa 14.11.2019 AUTOCONT s.r.o. 36396222   
Detail Zmluva Dodávateľská 03022020 3.2.2020 Kúpna zmluva Peter Chovanec a manželka Mária   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.2.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.01.2020 Bc. Lívia Šašalová    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 22.1.2020 Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 Bc. Lívia Šašalová   43,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122019 22.1.2020 Faktúry došlé za december 2019 Dodávatelia   23 942,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20122019 20.12.2019 Kúpna zmluva zo dňa 20.12.2019 Martin Kravčík a manželka Mária   507,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112019 19.12.2019 Faktúry došlé za november 2019 Dodávatelia   23 370,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 18.12.2019 18.12.2019 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Zmluva Dodávateľská 012019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 052019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-IMRK2-2018-001375 27.11.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 00151866  103 080,98 EUR