Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 22.1.2020 Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 Bc. Lívia Šašalová   43,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20122019 20.12.2019 Kúpna zmluva zo dňa 20.12.2019 Martin Kravčík a manželka Mária   507,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 052019 zo dňa 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-IMRK2-2018-001375 27.11.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 00151866  103 080,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 26112019 26.11.2019 Kúpna zmluva - Peter Chovanec a manželka Mária Peter Chovanec a manželka Mária   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 14112019; 22.11.2019 Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie - "Komunitné centrum-Šarišské Jastrabie" AUTOCONT s.r.o. 36396222  16 793,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 12112019 21.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb - Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci... KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  5 629,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18112019 18.11.2019 Projektová dokumentácia L+H KOM s.r.o. 36 858 650  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11112019 11.11.2019 Stavebný odborný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 31102019 31.10.2019 Zakúpenie nových stoličiek Bajex s.r.o. 50 712 136  2 460,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2019/001664-059 29.10.2019 Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 1.8.2019 29.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... POVMART, s.r.o. 36202924  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 14102019 25.10.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2019/001673-120 24.10.2019 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 23.10.2019 Zmuva o poskytnutí NFP - "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  338 342,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22102019 22.10.2019 Vystúpenie na vianočnom programe Miestne kultúrne stredisko Terchová 00364 886  1 450,00 EUR