Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 062019 17.7.2019 Faktúry došlé za jún 2019 Dodávatelia   327 126,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 08072019 12.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská 568/2019/OK 27.6.2019 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26062019 26.6.2019 Minimálny odber vody EL spol. s.r.o. 31652859  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27062019 26.6.2019 Rekonštrukcia obecnej garáže KVALISTAV s.r.o. 47445416  8 151,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 17.6.2019 Faktúry došlé za máj 2019 Dodávatelia   49 213,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 k Mandátnej zmluve 14.6.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879   
Detail Zmluva Dodávateľská NZSK 2019/091/20074 14.6.2019 Nájomná zmluva XEROX LIMITED 30814677  296,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2019 6.6.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 k zmluve č. 1046 3.6.2019 Dodatok k zmluve č. 1046 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002479 29.5.2019 Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  197 525,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k PZ 4419011726 27.5.2019 Dodatok k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa    
Detail Objednávka vyšlá 16052019 17.5.2019 Vystúpenie skupiny BRAVO Bravo, o. z. 51123339  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162019 13.5.2019 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Faktúra došlá 042019 10.5.2019 Faktúry došlé za apríl 2019 Dodávatelia   234 657,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9052019 9.5.2019 Vývoz TKO 237 - čierna skládka Marius Pedersen, a.s. 34115901  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve č. 1906/2018 15.4.2019 Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie PŠP s.r.o. 36569305  417 439,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 032019 15.4.2019 Faktúry došlé za marec 2019 Dodávatelia   22 771,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 k zmluve o NFP 15.4.2019 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031