Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - stavebný dozor

Dátum zverejnenia:
21.11.2019
Poradové číslo:
19
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty