Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" príprava ŽoNFP

Dátum zverejnenia:
17.12.2018
Poradové číslo:
14
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
28.12.2018 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty

vyzva-zonfp.pdf, Veľkosť: 657.43 kB