Šport a relax

Futbalový klub - Minčol

V našej obci je aktívny futbalový klub, ktorý pravidelne reprezentuje obec v okresnej súťaži I. trieda dospelých a dorastenci taktiež v okresnej súťaži. Naše futbalové mužstvo sa každoročne zúčastňuje aj turnaja „Jastrabčanov" kde sa už 27 rokov stretávajú mužstva z obcí s rovnakým názvom Jastrabie. Ide o obce Šarišské Jastrabie okres Stará Ľubovňa, Trenčianske Jastrabie okres Trenčín, Jastrabie pri Michalovciach okres Michalovce, Zemplínske Jastrabie okres Trebišov a Jastrabie nad Topľou okres Vranov.