Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - spracovanie projektovej dokumentácie

Dátum zverejnenia:
19.12.2018
Poradové číslo:
15
Cena bez DPH:
12 540,00 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
10.1.2019 
Termín dodania:
10.1.2019 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty