Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky "Detské ihrisko v obci Šarišské Jastrabie"

Dátum zverejnenia:
6.2.2020
Poradové číslo:
21
Cena bez DPH:
13 158,60 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 do 14.02.2020 9:00
Termín dodania:
30.10.2020 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty