Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 29.10.2019 Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - riadenie projektu  18    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 4.9.2019 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia vstupnej chodby budovy obecného úradu a kultúrneho domu Šarišské Jastrabie"  17    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 11.1.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie"    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 22.8.2016 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie  20160822    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 17.12.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" príprava ŽoNFP  14    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.6.2016 Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie  20160620    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 21.11.2019 Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - interiérové vybavenie  20    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 24.1.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky - voda pre rómov  10    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu B - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/2    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 18.9.2017 Výzva na vypracovanie cenovej ponuky - Publicita a informovanosť projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.6.2017 Externá realizácia VO pre aktivitu A - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/1    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10.3.2017 Externé riadenie projektu - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 21.11.2019 Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - stavebný dozor  19    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 25.8.2020 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - interiérové vybavebanie  25    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 17.10.2017 Výzva na predloženie ponuky "SLUŽBY" Školenia MOPS v obci Šarišské Jastrabie pre projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie  2 040,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Nákup veľkokapacitných zberných nádob  4 400,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 3.5.2017 Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v ŠJ   8 690,43 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 19.2.2020 Zápisnica z vyhodnotenie ponúk  1.  12 495,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 19.12.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie" - spracovanie projektovej dokumentácie  15  12 540,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 6.2.2020 Výzva na predloženie ponuky "Detské ihrisko v obci Šarišské Jastrabie"  21  13 158,60 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10.12.2018 Výzva na predloženie ponuky "Detské dopravné ihrisko v obci Šarišské Jastrabie"  13  13 500,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.4.2020 Výzva na predloženie ponuky: Interiérové technické vybavenie materskej školy  24  15 000,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20.4.2020 Výzva na predloženie ponuky: Interiérové materiálové vybavenie materskej školy  23  15 000,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Dodávka stavebných prác na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk  17 187,44 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16.8.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
1 |  2 |  Ďalší