Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 20.3.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Stavebné práce - voda pre rómov"  11  75 601,80 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 21.3.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"  12  149 977,99 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
«  | 1 |  2 |