Verejné obstarávanie

Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie

Dátum zverejnenia:
20.6.2016
Poradové číslo:
20160620
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty