Verejné obstarávanie

Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie

Dátum zverejnenia:
22.8.2016
Poradové číslo:
20160822
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty