Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 052023 21.6.2023 Faktúry došlé za máj 2023 Dodávatelia   21 116,78 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.3 - 584/2020/UZ 16.6.2023 Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o poskytovaní adm. sl. 13.6.2023 Zmluva o poskytovaní administratívnych služieb Jastreb s.r.o. 54789621   
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o dielo HOLING s.r.o. 12.6.2023 Zmluva o dielo HOLING s.r.o. 54649463  46 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva TJ Družstevník 12.6.2023 Nájomná zmluva TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie 42237467   
Detail Objednávka vyšlá 8062023 8.6.2023 Oprava prednej lyžice na traktor DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  750,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 - 23/38/054/266 22.5.2023 Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/266 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 - 23/38/054/210 22.5.2023 Dodatok č. 1 k Dohode číslo 23/38/054/210 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 042023 22.5.2023 Faktúry došlé za apríl 2023 Dodávatelia   7 952,41 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok k ZMLUVE ZO 12.5.2023 Dodatok k ZMLUVE č. ZO/2018A9154-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane... osobnyudaj.sk, s.r.o. 50 528 041   
Detail Zmluva Odberateľská Rámcová zmluva o spolupráci 11.5.2023 Rámcová zmluva o spolupráci Jastreb s.r.o. 54789621   
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva č. 323 0962 3.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úrazové poistenie 5190059779 2.5.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Podpora...
Komunálna poisťovňa 31595545  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úrazové poistenie 5190059780 2.5.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Aktivácia...
Komunálna poisťovňa 31595545  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí finan. pr. 2.5.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Súkromné centrum poradenstva a prevencie 51458161  134 730,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva Gréckokat. cirkev 2.5.2023 Kúpna zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  55 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o zriadení vec. bremena 2.5.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 28042023 28.4.2023 Administratívne práce JASTREB s.r.o. 54789621  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032023 17.4.2023 Faktúry došlé za marec 2023 Dodávatelia   14 390,54 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská DOHODA č. 23/38/054/210 12.4.2023 Dohoda č. 23/38/054/210 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536