Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24052018 25.5.2018 Kúpna zmluva Michal Balušinský   41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042018 23.5.2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052018MP 16.5.2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 141/2018 15.5.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052018 10.5.2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9154-1 2.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032018 23.4.2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.4.2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 11042018 12.4.2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12040218 12.4.2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  17 912,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  11 070,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2232018 23.3.2018 Kúpna zmluva Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková   1,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 022018 19.3.2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.3.2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2018/EEA 12.3.2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14062017 8.3.2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5032018 5.3.2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D02_SEP-IMRK2-2017-001228 27.2.2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR