Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2017/000582-001 5.6.2017 Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 30052017 30.5.2017 Vypracovanie novej vnútornej smernice VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  66,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23032017 29.5.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19052017 19.5.2017 Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  6 576,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15052017 15.5.2017 Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042017 11.5.2017 Faktúry došlé za apríl 2017 Dodávatelia   8 929,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 032017 21.4.2017 Faktúry došlé za marec 2017 Dodávatelia   11 114,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 06042017 6.4.2017 Darovacia zmluva Darcovia    
Detail Objednávka vyšlá 4042017 4.4.2017 Vypracovanie projektu Geotrans, s.r.o. 441 599 01  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23032017 28.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov Východoslovenský región n.o. 42092248  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21032017 21.3.2017 Objednávka nožnicových stanov Patrik Chovanec 48087254  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20032017 20.3.2017 Objednávka vystúpenia. Nebeská muzika, o.z. 420 714 53  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022017 20.3.2017 Faktúry došlé za február 2017 Dodávatelia   7 895,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022017 20.3.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  29 800,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12032017 14.3.2017 Kúpna zmluva Jozef Balušinský   579,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9032017 9.3.2017 Objednávka vystúpenia Občianske združenie Folklór pre všetkých 50642430  760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31012017 1.3.2017 Darovacia zmluva Miroslav Kopčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 01022017 1.3.2017 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energia plus s.r.o. 46762990  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022017 23.2.2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 20.2.2017 Faktúry došlé za január 2017 Dodávatelia   8 905,57 EUR