Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 12022018 12.2.2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6022018 6.2.2018 Verejné obstarávanie Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  876,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28122017 30.1.2018 Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122017 19.1.2018 Faktúry došlé za december 2017 Dodávatelia   104 937,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - biela technika, elektronika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 875,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - interiérové vybavenie - Komunitné centrum - Śarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  17 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - výpočtová technika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112017 18.12.2017 Faktúry došlé za november 2017 Dodávatelia   12 188,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.12.2017 Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 6.12.2017 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  11 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 20.11.2017 Faktúry došlé za október 2017 Dodávatelia   11 808,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-imrk2-2017-001228 20.11.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02112017 6.11.2017 Realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ultima Ratio, s.r.o. 46862439  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/11/17 2.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby - "Školenie - Miestne občianske poriadkové služby v obci... Progeospol s.r.o. 36720275  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 26.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  201 610,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 25.10.2017 Faktúry došlé za september 2017 Dodávatelia   11 898,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102017 20.10.2017 Objednávka plagátu Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. 46832246  22,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13102017 13.10.2017 Objednávka stožiarov na vlajky Jozef Repka 37169726  887,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie ELIMAR s.r.o. 47679409  55 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk ELIMAR s.r.o. 47679409  20 094,61 EUR