Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 12092022 12.9.2022 Úprava podložia SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. 52064093  31 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Barbara Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Barbara Rajzová Barbara Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Simona Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Simona Rajzová Simona Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO 25.8.2022 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  17 391,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 0857/2022 23.8.2022 Zmluva o dielo č. 0857/2022 Ateliér URBEKO s.r.o. 31671209  27 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072022 19.8.2022 Faktúry došlé za júl 2022 Dodávatelia   68 134,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k servisnej zmluve 11.8.2022 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 16/2019 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 11082022 11.8.2022 Výroba kabínky DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 10.8.2022 Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  1 447,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-285-035/2022 9.8.2022 Darovacia zmluva KRHZ-PO-VO-085-035/2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  41 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 25.7.2022 Dohoda - spolupráca medzi hospodárskym partnerom a obcou pri budovaní veterného parku na... oekostrom Produktions GmbH    
Detail Faktúra došlá 062022 15.7.2022 Faktúry došlé za jún 2022 Dodávatelia   168 707,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7072022 7.7.2022 Právne služby JUDr. Michaela Sangretová, PhD., advokátka 51 549 441  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 29.6.2022 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Faktúra došlá 052022 21.6.2022 Faktúry došlé za máj 2022 Dodávatelia   24 547,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20062023 20.6.2022 Betón 20 Libet s.r.o. 45413673  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2KŽP-PO4-SC411-2019-61 16.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 8062022 9.6.2022 Následná monitorovacia správa Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 2.6.2022 Dodatok č. 1k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_243 Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 1.6.2022 Dodatok č. 4 k servisnej zmluve 11/2015
Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov
DD21 43818030