Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 15022018 15.2.2018 Výroba samolepiek Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB 37654403  20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2018/000768 - 008 13.2.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 13022018 13.2.2018 Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022018 12.2.2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6022018 6.2.2018 Verejné obstarávanie Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  876,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28122017 30.1.2018 Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122017 19.1.2018 Faktúry došlé za december 2017 Dodávatelia   104 937,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - biela technika, elektronika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 875,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - interiérové vybavenie - Komunitné centrum - Śarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  17 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - výpočtová technika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112017 18.12.2017 Faktúry došlé za november 2017 Dodávatelia   12 188,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.12.2017 Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 6.12.2017 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  11 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 20.11.2017 Faktúry došlé za október 2017 Dodávatelia   11 808,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-imrk2-2017-001228 20.11.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02112017 6.11.2017 Realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ultima Ratio, s.r.o. 46862439  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/11/17 2.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby - "Školenie - Miestne občianske poriadkové služby v obci... Progeospol s.r.o. 36720275  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 26.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  201 610,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 25.10.2017 Faktúry došlé za september 2017 Dodávatelia   11 898,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102017 20.10.2017 Objednávka plagátu Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. 46832246  22,00 EUR