Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2020 15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na obnovu NKP "Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Šarišskom... Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7122020 7.12.2020 Zmluva o poskytnutí služieb - Vypracovanie ŽoNFP v rámci výzvy, pre projekt s názvom:... Ing. Igor Firment 34919627  3 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 30112020 30.11.2020 Zmluva o výpožičke - poskytnutie MTV pre mobilných asistentov sčítania pre SODB 2021 Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2020WB9154-2 25.11.2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102020 16.11.2020 Faktúry došlé za október 2020 Dodávatelia   329 932,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020/128/2280 5.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku... Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  37 585,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01092020 30.10.2020 Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v obci... DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201   
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2020/001579-093 26.10.2020 Zmluva o spolupráci NP PRIM II. Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/38/010/3 26.10.2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 092020 12.10.2020 Faktúry došlé za september 2020 Dodávatelia   10 885,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1102020 1.10.2020 Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie - Biela technika Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve o dielo 1606/2020 28.9.2020 Zmena položky rozpočtu PŠP s.r.o. 36569305   
Detail Objednávka vyšlá 28092020 28.9.2020 Biela technika Komunitné centrum Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 174,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 082020 15.9.2020 Faktúry došlé za august 2020 Dodávatelia   10 332,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 k PZ č. 441901172 26.8.2020 Poistenie majetku - budova KC Komunálna poisťovňa 31595545  71,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_243 24.8.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Objednávka vyšlá 18082020 18.8.2020 Spracovanie referencie Ultima Ratio, s.r.o. 46862439  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072020 14.8.2020 Faktúry došlé za júl 2020 Dodávatelia   27 370,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6082020 6.8.2020 Spracovanie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná, a. s., divízia ENERKOS 36 599 361  3 588,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0807/2020 30.7.2020 Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské Jastrabie"... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  3 780,00 EUR