Dodatok č. D01_SEP-IMRK3-2022-004285

Typ: Dodávateľská
Číslo: D01_SEP-IMRK3-2022-004285    ZM_SEP-IMRK3-2022-004285
Predmet : Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2022-004285 zo dňa 14.03.2022, názov projektu "Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie II" 
Partner: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 3.8.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.7.2023 
Dátum účinnosti: 4.8.2023 
Platnosť do:  
  d01-sep-imrk3-2022-004285.pdf, Veľkosť: 1.54 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské
Jastrabie II