Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 10.8.2022 Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  1 447,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-285-035/2022 9.8.2022 Darovacia zmluva KRHZ-PO-VO-085-035/2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  41 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 25.7.2022 Dohoda - spolupráca medzi hospodárskym partnerom a obcou pri budovaní veterného parku na... oekostrom Produktions GmbH    
Detail Faktúra došlá 062022 15.7.2022 Faktúry došlé za jún 2022 Dodávatelia   168 707,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7072022 7.7.2022 Právne služby JUDr. Michaela Sangretová, PhD., advokátka 51 549 441  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 29.6.2022 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Faktúra došlá 052022 21.6.2022 Faktúry došlé za máj 2022 Dodávatelia   24 547,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20062023 20.6.2022 Betón 20 Libet s.r.o. 45413673  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2KŽP-PO4-SC411-2019-61 16.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 8062022 9.6.2022 Následná monitorovacia správa Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 1.6.2022 Dodatok č. 4 k servisnej zmluve 11/2015
Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov
DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 5 servisnej zmluve 1.6.2022 Dodatok č. 5 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 1062022 1.6.2022 Výroba zábradlí na cintorín DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 VÚB 30.5.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-D2-302021J933-222-13 30.5.2022 Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR 50349287  126 672,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 26.5.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021 MeRa service, s.r.o. 36490946  157 144,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23052022 23.5.2022 Oprava stropu bytový dom Progeospol s.r.o. 36720275  6 701,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 042022 20.5.2022 Faktúry došlé za apríl 2022 Dodávatelia   29 924,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 57/2021-2022-OA 11.5.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 322 0939 10.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR