Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 102019 20.11.2019 Faktúry došlé za október 2019 Dodávatelia   27 916,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18112019 18.11.2019 Projektová dokumentácia L+H KOM s.r.o. 36 858 650  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11112019 11.11.2019 Stavebný odborný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 31102019 31.10.2019 Zakúpenie nových stoličiek Bajex s.r.o. 50 712 136  2 460,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2019/001664-059 29.10.2019 Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 1.8.2019 29.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... POVMART, s.r.o. 36202924  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 14102019 25.10.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2019/001673-120 24.10.2019 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 23.10.2019 Zmuva o poskytnutí NFP - "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  338 342,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22102019 22.10.2019 Vystúpenie na vianočnom programe Miestne kultúrne stredisko Terchová 00364 886  1 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092019 21.10.2019 Faktúry došlé za september 2019 Dodávatelia   18 846,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-Z-302021J933-222-13 10.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP - "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  130 668,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 082019 20.9.2019 Faktúry došlé za august 2019 Dodávatelia   194 704,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 11092019 19.9.2019 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry - stavebný dozor Mgr. Vladimír Novák 51688255  4 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 03092019 3.9.2019 Poskytovanie FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Seniorvital, n.o. 37887581   
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 29082019 29.8.2019 Príprava žiadosti o NFP a Externé riadenie projektu: "Dobudovanie základnej technickej... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  5 244,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 2982019 29.8.2019 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry - realizácie verejného obstarávania Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 095,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2019/000689-006 28.8.2019 Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k PZ 4419011726 22.8.2019 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545  94,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 072019 16.8.2019 Faktúry došlé za júl 2019 Dodávatelia   39 820,21 EUR