Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2832019 10.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Energia plus s.r.o. 46762990  4 959,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8042019 8.4.2019 Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI
Ekocon s.r.o.   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01042019 1.4.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. 36855928  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 29032019 29.3.2019 Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28032019 28.3.2019 Kúpna zmluva - "Detské dopravné ihrisko" Monika Rusinová - VALOA 34376381  13 374,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 205/331/19Pv 26.3.2019 Zmluva o dodávke vody - Komunitné centrum PVPS, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 25032019 25.3.2019 Úradná skúška NTL prípojka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice 35 852 216  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k PZ 4419011726 25.3.2019 Poistenie budov Komunálna poisťovňa 31595545  400,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05032019 20.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 20032019 20.3.2019 Geodetické zameranie plynovej prípojky Geodézia AD 40 320 481  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022019 14.3.2019 Faktúry došlé za február 2019 Dodávatelia   9 725,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022019 22.2.2019 Minimálny rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012019 22.2.2019 Faktúry došlé za január 2019 Dodávatelia   25 117,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve o NFP 24.1.2019 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Objednávka vyšlá 22012019 22.1.2019 Verejné obstarávanie projektu "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ" Externé obstarávanie s.r.o. 47669683  3 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 31122018 22.1.2019 Vybudovanie komunitného centra - Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  300 060,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18012019 18.1.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122018 16.1.2019 Faktúry došlé za december 2018 Dodávatelia   179 789,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8012019 8.1.2019 Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4419011726 8.1.2019 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545  547,64 EUR