Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 k Mandátnej zmluve 14.6.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879   
Detail Zmluva Dodávateľská NZSK 2019/091/20074 14.6.2019 Nájomná zmluva XEROX LIMITED 30814677  296,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2019 6.6.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Dodávateľská 134361 08U02 3.6.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491  140 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve 2832019 31.5.2019 Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002479 29.5.2019 Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  197 525,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k PZ 4419011726 27.5.2019 Dodatok k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa    
Detail Objednávka vyšlá 16052019 17.5.2019 Vystúpenie skupiny BRAVO Bravo, o. z. 51123339  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162019 13.5.2019 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Faktúra došlá 042019 10.5.2019 Faktúry došlé za apríl 2019 Dodávatelia   234 657,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9052019 9.5.2019 Vývoz TKO 237 - čierna skládka Marius Pedersen, a.s. 34115901  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve č. 1906/2018 15.4.2019 Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie PŠP s.r.o. 36569305  417 439,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 032019 15.4.2019 Faktúry došlé za marec 2019 Dodávatelia   22 771,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 k zmluve o NFP 15.4.2019 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Zmluva Dodávateľská 2832019 10.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Energia plus s.r.o. 46762990  4 959,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8042019 8.4.2019 Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI
Ekocon s.r.o.   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01042019 1.4.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. 36855928  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 29032019 29.3.2019 Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28032019 28.3.2019 Kúpna zmluva - "Detské dopravné ihrisko" Monika Rusinová - VALOA 34376381  13 374,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 205/331/19Pv 26.3.2019 Zmluva o dodávke vody - Komunitné centrum PVPS, a.s. 36500968