Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 5 servisnej zmluve 1.6.2022 Dodatok č. 5 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 1062022 1.6.2022 Výroba zábradlí na cintorín DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 VÚB 30.5.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-D2-302021J933-222-13 30.5.2022 Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR 50349287  126 672,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 26.5.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021 MeRa service, s.r.o. 36490946  157 144,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23052022 23.5.2022 Oprava stropu bytový dom Progeospol s.r.o. 36720275  6 701,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 042022 20.5.2022 Faktúry došlé za apríl 2022 Dodávatelia   29 924,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Lucie Bendíková 19.5.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody Lucie Bendíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 57/2021-2022-OA 11.5.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 322 0939 10.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Tešla 9.5.2022 Kúpna zmluva Dávid Tešla Dávid Tešla   54,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9052022 9.5.2022 Realizácia procesu verejného obstarávania AK Prešov, spol. s.r.o. 52 233 278  4 620,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052022 9.5.2022 Úprava spevnenej plochy Progeospol s.r.o. 36720275  4 376,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 01 k Zmluve 4.5.2022 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 zo... Ministerstvo vnútra SR 00151866  328 949,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2052022 2.5.2022 Pavlač bytového domu - podlaha Progeospol s.r.o. 36720275  10 590,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o mOBEC 27.4.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 15122021 20.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE uzavretej dňa 15.12.2021 Stašenková Dana    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 13.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 1 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... Daffer spol. s r.o. 36320439   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 ku Kúpnej zml. 2 13.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 2 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... Daffer spol. s r.o. 36320439   
Detail Faktúra došlá 032022 12.4.2022 Faktúry došlé za marec 2022 Dodávatelia   11 408,69 EUR