Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 13102017 13.10.2017 Objednávka stožiarov na vlajky Jozef Repka 37169726  887,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie ELIMAR s.r.o. 47679409  55 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk ELIMAR s.r.o. 47679409  20 094,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10102017 10.10.2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4102017 4.10.2017 Vystúpenie - vianočný program Europolis collegium, o. z. 422 378 91  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02102017 2.10.2017 Kúpna zmluva Vladimír Tkáč   371,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25092017 25.9.2017 Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Igor Firment 34919627  2 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 22.9.2017 Faktúry došlé za august 2017 Dodávatelia   20 594,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20092017 20.9.2017 Sklo float - kalené Ján Hudák   95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23082017 23.8.2017 Záchranárska technika - DHZ Homegym s.r.o.   690,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 22.8.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 21.8.2017 Faktúry došlé za júl 2017 Dodávatelia   38 673,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.8.2017 Zmena sídla a štatutárneho orgánu Maiana Consulting, s.r.o. 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská 480/2017/OK 9.8.2017 Kultúrne leto pod Minčolom 2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2082017 2.8.2017 Príslušenstvo vzduchového kompresora ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  605,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082017 1.8.2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26072017 26.7.2017 Revízia OOPP PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail Zmluva Dodávateľská 126/POD-65/17 20.7.2017 Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11072017 11.7.2017 Inžinierska činnosť Ing. Igor Firment 34919627  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07072017 7.7.2017 Kúpna zmluva Peter Cvanciger a manželka Mária   81,00 EUR