Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 21072020 21.7.2020 Fotografovanie hrobových miest Martin Mašlonka 46750703  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062020 15.7.2020 Faktúry došlé za jún 2020 Dodávatelia   50 205,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 ku KZ z 30.04.2019 9.7.2020 Technické špecifikácie bielej techniky pre KC Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912   
Detail Objednávka vyšlá 2072020 2.7.2020 Výpočtová technika - Komunitné centrum Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  2 136,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26062020 26.6.2020 Plastová nádoba na odpad Ekocon s.r.o.   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 24062020 24.6.2020 Zváračské práce DP-ZvarMont s.r.o. 48 009 318  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č.1 ku KZ zo dňa 30.4.2019 24.6.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.4.2019 - Biela technika - KC Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912   
Detail Faktúra došlá 052020 17.6.2020 Faktúry došlé za máj 2020 Dodávatelia   89 100,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 584/2020/UZ 17.6.2020 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-D1-302021J933-222-13 17.6.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J933-222-13 zo dňa 03.10.2019 - ... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  130 668,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1606/2020 16.6.2020 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie PŠP s.r.o. 36569305  290 662,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č.1 k zmluve o dielo 1606/2020 16.6.2020 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie PŠP s.r.o. 36569305   
Detail Objednávka vyšlá 15062020 15.6.2020 Zváračské práce DP-ZvarMont s.r.o. 48 009 318  3 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 01062020 1.6.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 52651258  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26052020 26.5.2020 Zváračské práce DP-ZvarMont s.r.o. 48 009 318  4 944,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042020 15.5.2020 Faktúry došlé za apríl 2020 Dodávatelia   22 385,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 zo dňa 05.05.2020 14.5.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" Literárna spoločnosť Pravé orechové 35536411   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo zo dňa 28.04.20 4.5.2020 Dobudovanie telocvične a jej okolia KVALISTAV s.r.o. 47445416  81 450,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 21.04.2020 21.4.2020 Kúpna zmluva COOP Jednota Prešov 00169111  510,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042020 20.4.2020 Rekonštrukcia kancelárie KVALISTAV s.r.o. 47445416  2 284,74 EUR