Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 062021 19.7.2021 Faktúry došlé za jún 2021 Dodávatelia   33 156,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo zo 1672021 16.7.2021 Zmluva o dielo MeRa service, s.r.o. 36490946  157 648,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15072021 15.7.2021 Objednávka tovaru PREFA ORLOV, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/91 29.6.2021 "Podpora zamestnanosti" Aktivita . 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  6 725,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 052021 18.6.2021 Faktúry došlé za mesiac máj 2021 Dodávatelia   10 119,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k zmluve č.5842020 16.6.2021 Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme bytu Chovancová 14.6.2021 Zmluva o nájme bytu Chovancová Helena Chovancová    
Detail Objednávka vyšlá 11062021 11.6.2021 Vypracovanie monitorovacej správy Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-CLLD-P788-512-002-001 1.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Interiérové materiálno-technické vybavenie... MAS Horný Šariš - Minčol 42420245  12 915,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k zmluve 1120215 1.6.2021 Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská 2138/012/6 31.5.2021 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 3211061 18.5.2021 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21-512-00461 17.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia... Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042021 17.5.2021 Faktúry došlé za mesiac apríl 2021 Dodávatelia   36 905,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2021 12.5.2021 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H + EKO, spol. s r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o spolupráci z 1.3.21 5.5.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Objednávka vyšlá 3052021 3.5.2021 Oprava vodojemu Machala Slavko - MACHO 32914181  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z 22.4.2021 3.5.2021 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 29.4.2021 Zmluva o dielo "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  181 945,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29042021 29.4.2021 Konzultant jednoduchých pozemkových úprav 1. Pozemkové centrum s.r.o. 53 568 745  2 100,00 EUR