Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 10102017 10.10.2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4102017 4.10.2017 Vystúpenie - vianočný program Europolis collegium, o. z. 422 378 91  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02102017 2.10.2017 Kúpna zmluva Vladimír Tkáč   371,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25092017 25.9.2017 Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Igor Firment 34919627  2 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 22.9.2017 Faktúry došlé za august 2017 Dodávatelia   20 594,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20092017 20.9.2017 Sklo float - kalené Ján Hudák   95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23082017 23.8.2017 Záchranárska technika - DHZ Homegym s.r.o.   690,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 22.8.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 21.8.2017 Faktúry došlé za júl 2017 Dodávatelia   38 673,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.8.2017 Zmena sídla a štatutárneho orgánu Maiana Consulting, s.r.o. 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská 480/2017/OK 9.8.2017 Kultúrne leto pod Minčolom 2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2082017 2.8.2017 Príslušenstvo vzduchového kompresora ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  605,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082017 1.8.2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26072017 26.7.2017 Revízia OOPP PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail Zmluva Dodávateľská 126/POD-65/17 20.7.2017 Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11072017 11.7.2017 Inžinierska činnosť Ing. Igor Firment 34919627  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07072017 7.7.2017 Kúpna zmluva Peter Cvanciger a manželka Mária   81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062017 7.7.2017 Faktúry došlé za jún 2017 Dodávatelia   49 051,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29062017 29.6.2017 Objednávka vystúpenia Vlasta Mudríková 48213837  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28062017 28.6.2017 Verejné obstarávanie EMEM Consulting, s.r.o. 47 127 830  180,00 EUR