Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zamestnávateľská zmluva 1.2.2023 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d., a.s. 35976853   
Detail Zmluva Dodávateľská Poistná zmluva 31.1.2023 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb Komunálna poisťovňa 31595545  65,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva NZSK2022/830584 25.1.2023 Nájomná zmluva č. NZSK 2022/830584 XEROX LIMITED 30814677   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k servis. zmluve 24.1.2023 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 16/2019 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 6 24.1.2023 Dodatok č. 6 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Faktúra došlá 122022 19.1.2023 Faktúry došlé za december 2022 Dodávatelia   82 274,11 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZDR-2022-A-07339-000 11.1.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. 44 553 412   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2022 k zmluve 9.1.2023 Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 1113/2021 zo dňa 23.11.2021 - Národný projekt Komunitné služby... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  41 858,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 - Peter Kopčík 5.1.2023 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 14.11.2022 Peter Kopčík a manželka Daša    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 Rešetárová 5.1.2023 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 15.11.2022 Mudr. Michaela Rešetárová    
Detail Zmluva Dodávateľská MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/2023-ÚP 5.1.2023 Mandátna zmluva č. 02/2023-ÚP STANIM, s.r.o. 36791822  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 2 k ZMLUVE 28.12.2022 DODATOK č. 2 k ZMLUVE o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 52651258  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. RA-SNCA/20196266 28.12.2022 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.... Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Odberateľská Poistná zmluva 6828587638 21.12.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SL393CI Komunálna poisťovňa 31595545  147,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dohoda č. 22/38/012/6 21.12.2022 Dohoda č. 22/38/012/6 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 112022 19.12.2022 Faktúry došlé za november 2022 Dodávatelia   11 945,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva Mária Červeňáková 16.12.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody Mária Červeňáková Mária Červeňáková    
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva 332022 16.12.2022 Zmluva o údržbe a servise 332022 DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 15122022 15.12.2022 Následná monitorovacia správa Lukáš Havrila 51446511  330,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 1/2022 15.12.2022 Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   3 000,00 EUR