Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/395 24.10.2022 Dohoda, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie -
opatrenie č. 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 321,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 516/2022 24.10.2022 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  22 515,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092022 17.10.2022 Faktúry došlé za september 2022 Dodávatelia   45 941,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Lucia Červeňáková 30.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Lucia Červeňáková Lucia Červeňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 2/2022-2023-OA 22.9.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 2/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301   
Detail Faktúra došlá 082022 19.9.2022 Faktúry došlé za august 2022 Dodávatelia   31 047,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12092022 12.9.2022 Úprava podložia SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. 52064093  31 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Barbara Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Barbara Rajzová Barbara Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Simona Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Simona Rajzová Simona Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO 25.8.2022 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  17 391,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 0857/2022 23.8.2022 Zmluva o dielo č. 0857/2022 Ateliér URBEKO s.r.o. 31671209  27 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072022 19.8.2022 Faktúry došlé za júl 2022 Dodávatelia   68 134,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k servisnej zmluve 11.8.2022 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 16/2019 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 11082022 11.8.2022 Výroba kabínky DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 10.8.2022 Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  1 447,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-285-035/2022 9.8.2022 Darovacia zmluva KRHZ-PO-VO-085-035/2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  41 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 25.7.2022 Dohoda - spolupráca medzi hospodárskym partnerom a obcou pri budovaní veterného parku na... oekostrom Produktions GmbH    
Detail Faktúra došlá 062022 15.7.2022 Faktúry došlé za jún 2022 Dodávatelia   168 707,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7072022 7.7.2022 Právne služby JUDr. Michaela Sangretová, PhD., advokátka 51 549 441  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 29.6.2022 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545