Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.12.2017 Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 6.12.2017 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  11 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 20.11.2017 Faktúry došlé za október 2017 Dodávatelia   11 808,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-imrk2-2017-001228 20.11.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02112017 6.11.2017 Realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ultima Ratio, s.r.o. 46862439  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/11/17 2.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby - "Školenie - Miestne občianske poriadkové služby v obci... Progeospol s.r.o. 36720275  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 26.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  201 610,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 25.10.2017 Faktúry došlé za september 2017 Dodávatelia   11 898,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102017 20.10.2017 Objednávka plagátu Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. 46832246  22,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13102017 13.10.2017 Objednávka stožiarov na vlajky Jozef Repka 37169726  887,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie ELIMAR s.r.o. 47679409  55 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6102017 11.10.2017 Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk ELIMAR s.r.o. 47679409  20 094,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10102017 10.10.2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4102017 4.10.2017 Vystúpenie - vianočný program Europolis collegium, o. z. 422 378 91  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02102017 2.10.2017 Kúpna zmluva Vladimír Tkáč   371,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25092017 25.9.2017 Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Igor Firment 34919627  2 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 22.9.2017 Faktúry došlé za august 2017 Dodávatelia   20 594,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20092017 20.9.2017 Sklo float - kalené Ján Hudák   95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23082017 23.8.2017 Záchranárska technika - DHZ Homegym s.r.o.   690,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 22.8.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR