Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 9072018 9.7.2018 Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail Objednávka vyšlá 4072019 4.7.2018 Stavebný dozor - výstavba telocvične MIDEY, s.r.o. 44716664  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z dňa 27.6.2018 29.6.2018 Zámenná zmluva SPOLAGRO, s.r.o. 36463051   
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 22.6.2018 Zmluva o poskytnutí NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  199 021,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 21.6.2018 Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052018 20.6.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Livonec SK, s.r.o. 48121347   
Detail Zmluva Dodávateľská 19062018 20.6.2018 Zmluva o dielo: "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305  392 775,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 052018 17.6.2018 Faktúry došlé za máj 2018 Dodávatelia   38 205,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 585/2018/UZ 15.6.2018 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  312 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 957/2018/D 15.6.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá 6062018 6.6.2018 Objednávka obuvi pre DHZO Šarišské Jastrabie ROTA plus s.r.o. 47198605  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24052018 25.5.2018 Kúpna zmluva Michal Balušinský   41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042018 23.5.2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052018MP 16.5.2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 141/2018 15.5.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052018 10.5.2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9154-1 2.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032018 23.4.2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR