Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 11062021 11.6.2021 Vypracovanie monitorovacej správy Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-CLLD-P788-512-002-001 1.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Interiérové materiálno-technické vybavenie... MAS Horný Šariš - Minčol 42420245  12 915,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k zmluve 1120215 1.6.2021 Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská 2138/012/6 31.5.2021 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 3211061 18.5.2021 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21-512-00461 17.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia... Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042021 17.5.2021 Faktúry došlé za mesiac apríl 2021 Dodávatelia   36 905,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2021 12.5.2021 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H + EKO, spol. s r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o spolupráci z 1.3.21 5.5.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Objednávka vyšlá 3052021 3.5.2021 Oprava vodojemu Machala Slavko - MACHO 32914181  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z 22.4.2021 3.5.2021 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 29.4.2021 Zmluva o dielo "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  181 945,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29042021 29.4.2021 Konzultant jednoduchých pozemkových úprav 1. Pozemkové centrum s.r.o. 53 568 745  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská R20210401 26.4.2021 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK s.r.o. 36444154   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 NP KS MRK 19.4.2021 Dodatok k zmluve o spolupráci NP KS MRK Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 14.04.2021 15.4.2021 Predaj pozemku Ivan Figeľ   33,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 032021 15.4.2021 Faktúry došlé za marec 2021 Dodávatelia   56 329,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2021/096-BZ 13.4.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - o pripojení do distribučnej sústavy PDS Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská KB/ZO/2021KB9154-3 6.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová zmluva z 24032021 25.3.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DAPTI, s.r.o. 36514012