Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Kopčikovci 29.12.2021 Kúpna zmluva Kopčikovci Kopčik Milan   74,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Stašenková A. 29.12.2021 Kúpna zmluva Stašenková Adriana Stašenková Adriana   113,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 27.12.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu Obec Plavnica 00330124   
Detail Objednávka vyšlá 22122021 22.12.2021 Vchodové dvere školská jedáleň GLAstav s.r.o. 46 109 056  3 241,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 21.12.2021 Kúpna zmluva zo dňa 20.12.2021 Tomáš Kaščák   167,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 /2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 /2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112021 17.12.2021 Faktúry došlé za november 2021 Dodávatelia   25 786,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13122021 13.12.2021 Elektroinštalačný materiál - LED svietidlá
PROLI spol. s r. o. 31417965  842,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 Prvá internetová 8.12.2021 Dodatok č. 2 k zmluve č. 300043046 podpísanej 09.12.2019 - Prvá internetová s.r.o. Prvá internetová, s.r.o. 35849487  14,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU 6.12.2021 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta Slovakia s.r.o. 48136999  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o schválení umiestnenia 2.12.2021 Zmluva o schválení umiestnenia predajného automatu Ľuboš Šesták 52580458  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ ÚV SR: 1113/2021 22.11.2021 Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  53 916,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 19.11.2021 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie. ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  181 945,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno-predajná zmluva 08112021 16.11.2021 kúpa - 2 ks vstavaná skriňa Šalamon Peter   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2021-004225 16.11.2021 Zmluva o NFP - Vysporiadanie pozemkov v osade Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  79 660,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 102021 15.11.2021 Faktúry došlé za október 2021 Dodávatelia   19 179,64 EUR