Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Peter Kopčík 14.11.2022 Kúpna zmluva Peter Kopčík Peter Kopčík a manželka Daša   1 169,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č.22/38/010/7 10.11.2022 Dohoda č. 22/38/010/7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 8.11.2022 Zmluva o poskytnutí služieb - audítorské služby RVM audit s.r.o. 54206791  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2022 Zmluva o dielo DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  203 816,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2112022 2.11.2022 Objednávka vystúpenia Basawell, o. z. 54 187 681  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.11.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 s rozpočtom 27.10.2022 Dodatok č. 2 s rozpočtom k Zmluve o dielo ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  17 391,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Tomáš Kocurko 26.10.2022 Kúpna zmluva Tomáš Kocurko Tomáš Kocurko   5 969,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/395 24.10.2022 Dohoda, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie -
opatrenie č. 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 321,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 516/2022 24.10.2022 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  22 515,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092022 17.10.2022 Faktúry došlé za september 2022 Dodávatelia   45 941,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Lucia Červeňáková 30.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Lucia Červeňáková Lucia Červeňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 2/2022-2023-OA 22.9.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 2/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301   
Detail Faktúra došlá 082022 19.9.2022 Faktúry došlé za august 2022 Dodávatelia   31 047,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12092022 12.9.2022 Úprava podložia SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. 52064093  31 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Barbara Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Barbara Rajzová Barbara Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Simona Rajzová 1.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Simona Rajzová Simona Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO 25.8.2022 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  17 391,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 0857/2022 23.8.2022 Zmluva o dielo č. 0857/2022 Ateliér URBEKO s.r.o. 31671209  27 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072022 19.8.2022 Faktúry došlé za júl 2022 Dodávatelia   68 134,87 EUR