Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 603/2018/OK 20.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2018 Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/SL/2018/POI 17.8.2018 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku Ing. Jozef Balkó 43401228   
Detail Faktúra došlá 072018 17.8.2018 Faktúry došlé za júl 2018 Dodávatelia   23 031,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2082018 3.8.2018 Výkon stavebného dozoru Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072018 3.8.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" KVALISTAV s.r.o. 47445416  64 893,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001989 3.8.2018 Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  323 336,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2018-000939-003 25.7.2018 Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062018 20.7.2018 Faktúry došlé za jún 2018 Dodávatelia   144 328,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9072018 9.7.2018 Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail Objednávka vyšlá 4072019 4.7.2018 Stavebný dozor - výstavba telocvične MIDEY, s.r.o. 44716664  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z dňa 27.6.2018 29.6.2018 Zámenná zmluva SPOLAGRO, s.r.o. 36463051   
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 22.6.2018 Zmluva o poskytnutí NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  199 021,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 21.6.2018 Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052018 20.6.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Livonec SK, s.r.o. 48121347   
Detail Zmluva Dodávateľská 19062018 20.6.2018 Zmluva o dielo: "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305  392 775,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 052018 17.6.2018 Faktúry došlé za máj 2018 Dodávatelia   38 205,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 585/2018/UZ 15.6.2018 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  312 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 957/2018/D 15.6.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá 6062018 6.6.2018 Objednávka obuvi pre DHZO Šarišské Jastrabie ROTA plus s.r.o. 47198605  0,00