Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 24.8.2023 30.8.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody Mária Červeňáková    
Detail Objednávka vyšlá 28082023 28.8.2023 Nákup kníh Panta Rhei, s.r.o. 31 443 923  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2808202302 28.8.2023 Oprava miestnych kominukácii CBR s.r.o. 45562776  5 310,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská príloha k Zmluve č. 07/2019 24.8.2023 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Šarišské Jastrabie č. 07/2019,
príloha -...
W-Control, s.r.o. 36804207  1 769,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 072023 21.8.2023 Faktúry došlé za júl 2023 Dodávatelia   29 836,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Ľuboš Havrila 16.8.2023 Kúpna zmluva Ľuboš Havrila Ľuboš Havrila   68,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o podaní umelec. výkonu 9.8.2023 Zmluva o podaní umeleckého výkonu
Ivana Brillová   800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D01_SEP-IMRK3-2022-004285 3.8.2023 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Odberateľská ZMLUVA č. 1316/2023/OPR 3.8.2023 ZMLUVA č. 1316/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí dotácie 31.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky 54 669 464  20 832,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26072023 26.7.2023 Objednávka ozvučenia Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou 37874870  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 24072023 24.7.2023 Objednávka vystúpenia Basawell, o. z. 54 187 681  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062023 21.7.2023 Faktúry došlé za jún 2023 Dodávatelia   20 074,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskyt. fin. pr. 11.7.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04267 Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 30062023 30.6.2023 Upratovacie a čistiace práce Jastreb s.r.o. 54789621  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Poistná zmluva 5190059835 30.6.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa 31595545  40,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dohoda 23/38/054/532 29.6.2023 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 26062023 26.6.2023 Vystúpenie Mažoretkový klub Flowers Mažoretkový klub Flowers Prešov 42086116  500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2/2023 k zmluve 26.6.2023 Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č.1113/2021 zo dňa 23.11.2021 v znení Dodatku č.... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  9 979,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 27032023 23.6.2023 Zmluva o dielo č. 27032023 KVASTAV KE s.r.o. 54 366 623  24 319,34 EUR