Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KZ-časť č.2 Didaktické pomôcky 10.11.2021 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... Daffer spol. s r.o. 36320439  83 976,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2021 2.11.2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 POVMART, s.r.o. 36202924  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28102021 28.10.2021 Prepravné práce FRANCAR, s.r.o. 60 638 831  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27102021 27.10.2021 Práce bágrom Lukáš Čarný 51 315 513  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1KŽP-PO4-SC411-2019-61 25.10.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 1715/2021/OPR 19.10.2021 Poskytnutie dotácie z PSK: "Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci... Prešovský samosprávny kraj 37870475  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092021 18.10.2021 Faktúry došlé za september 2021 Dodávatelia   28 031,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z 20.8.2021 28.9.2021 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Faktúra došlá 082021 17.9.2021 Faktúry došlé za august 2021 Dodávatelia   33 976,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 2.9.2021 2.9.2021 Kúpna zmluva Anna Krajňáková   119,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408021 26.8.2021 Mandátna zmluva - "Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného... TERGO 52933211  3 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072021 23.8.2021 Faktúry došlé za júl 2021 Dodávatelia   8 109,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13082021 13.8.2021 Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - technické vybavenie DD21 43818030  8 434,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14082021 13.8.2021 Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - materiálové vybavenie NOMILAND s.r.o. 36174319  4 481,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 062021 19.7.2021 Faktúry došlé za jún 2021 Dodávatelia   33 156,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo zo 1672021 16.7.2021 Zmluva o dielo MeRa service, s.r.o. 36490946  157 648,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15072021 15.7.2021 Objednávka tovaru PREFA ORLOV, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/91 29.6.2021 "Podpora zamestnanosti" Aktivita . 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  6 725,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 052021 18.6.2021 Faktúry došlé za mesiac máj 2021 Dodávatelia   10 119,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k zmluve č.5842020 16.6.2021 Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155