Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24102018 12.11.2018 Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie - spevnené plochy, terénne úpravy KVALISTAV s.r.o. 47445416  13 495,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5112018 5.11.2018 Oprava schodiska nájomné byty KVALISTAV s.r.o. 47445416  3 338,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 920/339/18Pv 26.10.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 22102018 22.10.2018 Štúdia MŠ Tera green s.r.o. 46 879 544  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092018 16.10.2018 Faktúry došlé za september 2018 Dodávatelia   68 991,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 10102018 12.10.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... Eurobau JM spol. s r.o. 36508225  14 683,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00007547654 11.10.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00007547662 11.10.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve o NFP 20.9.2018 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Faktúra došlá 082018 19.9.2018 Faktúry došlé za august 2018 Dodávatelia   120 890,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11092018 11.9.2018 Vypracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.8.2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 603/2018/OK 20.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2018 Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/SL/2018/POI 17.8.2018 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku Ing. Jozef Balkó 43401228   
Detail Faktúra došlá 072018 17.8.2018 Faktúry došlé za júl 2018 Dodávatelia   23 031,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2082018 3.8.2018 Výkon stavebného dozoru Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072018 3.8.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" KVALISTAV s.r.o. 47445416  64 893,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001989 3.8.2018 Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  323 336,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2018-000939-003 25.7.2018 Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062018 20.7.2018 Faktúry došlé za jún 2018 Dodávatelia   144 328,64 EUR