Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DOHODA č. 23/38/054/266 12.4.2023 Dohoda č. 23/38/054/266 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 9 12.4.2023 Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  33,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 28.2.2023 12.4.2023 Zmluva o dielo - Kompletná projektová dokumentácia pre projekt "Spracovanie projektovej... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022023 17.3.2023 Faktúry došlé za február 2023 Dodávatelia   12 747,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dodávke pitnej vody R 13.3.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody Darina Rajzová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí dotácie 1 10.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jastreb s.r.o. 54789621  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k Zmluve 9.3.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb ORANGE Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva Orange Slovensko 9.3.2023 Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie ORANGE Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k Zmluve A21740923 9.3.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie ORANGE Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 6032023 6.3.2023 Výroba a montáž zábradlia DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  1 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 28.2.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 012023 17.2.2023 Faktúry došlé za január 2023 Dodávatelia   159 938,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6022023 6.2.2023 Vystúpenie folklórneho súboru Folklórny súbor Orgonina 42026652  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3022023 3.2.2023 Energetický audit Winks, s.r.o. 45243956  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zamestnávateľská zmluva 1.2.2023 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d., a.s. 35976853   
Detail Zmluva Dodávateľská Poistná zmluva 31.1.2023 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb Komunálna poisťovňa 31595545  65,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva NZSK2022/830584 25.1.2023 Nájomná zmluva č. NZSK 2022/830584 XEROX LIMITED 30814677   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k servis. zmluve 24.1.2023 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 16/2019 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 6 24.1.2023 Dodatok č. 6 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera DD21 43818030   
Detail Faktúra došlá 122022 19.1.2023 Faktúry došlé za december 2022 Dodávatelia   82 274,11 EUR