Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 20022018 26.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26022018 26.2.2018 Objednávka vystúpenia Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová 50661388  1 430,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25022018 26.2.2018 Nájomná zmluva Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 22.2.2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21022018 21.2.2018 Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022017 21.2.2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018 20.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 19.2.2018 Faktúry došlé za január 2018 Dodávatelia   10 184,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15022018 15.2.2018 Výroba samolepiek Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB 37654403  20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2018/000768 - 008 13.2.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 13022018 13.2.2018 Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022018 12.2.2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6022018 6.2.2018 Verejné obstarávanie Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  876,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28122017 30.1.2018 Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122017 19.1.2018 Faktúry došlé za december 2017 Dodávatelia   104 937,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - biela technika, elektronika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 875,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - interiérové vybavenie - Komunitné centrum - Śarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  17 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - výpočtová technika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22122017 27.12.2017 Mandátna zmluva - "Stavebný dozor počas realizácie stavby: Komunitné centrum - Šarišské... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112017 18.12.2017 Faktúry došlé za november 2017 Dodávatelia   12 188,20 EUR