Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 25032019 25.3.2019 Úradná skúška NTL prípojka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice 35 852 216  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k PZ 4419011726 25.3.2019 Poistenie budov Komunálna poisťovňa 31595545  400,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05032019 20.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 20032019 20.3.2019 Geodetické zameranie plynovej prípojky Geodézia AD 40 320 481  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022019 14.3.2019 Faktúry došlé za február 2019 Dodávatelia   9 725,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022019 22.2.2019 Minimálny rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012019 22.2.2019 Faktúry došlé za január 2019 Dodávatelia   25 117,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve o NFP 24.1.2019 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Objednávka vyšlá 22012019 22.1.2019 Verejné obstarávanie projektu "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ" Externé obstarávanie s.r.o. 47669683  3 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 31122018 22.1.2019 Vybudovanie komunitného centra - Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  300 060,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18012019 18.1.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122018 16.1.2019 Faktúry došlé za december 2018 Dodávatelia   179 789,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8012019 8.1.2019 Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4419011726 8.1.2019 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545  547,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30112018 7.1.2019 Kúpna zmluva Ľubomíra Bobaliková    
Detail Zmluva Dodávateľská 02012019 7.1.2019 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - poradenské a... KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212019 2.1.2019 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - vypracovanie... TERA green s.r.o. 46879544  11 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001 27.12.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 01 20.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305   
Detail Faktúra došlá 112018 16.12.2018 Faktúry došlé za november 2018 Dodávatelia   88 614,62 EUR