Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1 20.10.2023 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo kultúry SR 00165182  189 978,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská N20231013010 17.10.2023 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 854 687   
Detail Zmluva Dodávateľská 12 16.10.2023 Darovacia zmluva Deneka s.r.o. 52731006  206,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 -13 16.10.2023 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 15.08.2023 Ľuboš Havrila    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 -11 11.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.8.2022 DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. 48009318  186 831,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4102023 4.10.2023 Vypracovanie monitorovacej správy Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k ZMLUVE č.3/2022 2.10.2023 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva č. 8 29.9.2023 Mandátne zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úrazové poistenie 29.9.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa 31595545  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí NFP 28.9.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora riešenia migračných... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o bežnom účte 28.9.2023 Zmluva o bežnom účte na dotácie Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 23/38/054/601 28.9.2023 DOHODA č. 23/38/054/601 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 26.9.2023 Darovacia zmluva
Ing. Emil Dvorščák    
Detail Faktúra došlá 082023 25.9.2023 Faktúry došlé za august 2023 Dodávatelia   35 614,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k Zmluve 2700/VSD 14.9.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2700/VSD/2022 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 220/2023 14.9.2023 Zmluva 220/2023 o poskytovaní sociálnej služby Centrum sociálnych služieb Dúbrava 00695467   
Detail Objednávka vyšlá 12092023 12.9.2023 Výkon inžinierskej činnosti Ing. Igor Firment 34919627  500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o poskytovaní služieb 11.9.2023 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Jastreb s.r.o. 54789621  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 01 6.9.2023 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.... Ministerstvo vnútra SR 00151866  205 007,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo TJ 31.8.2023 Zmluva o dielo DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  19 986,13 EUR