Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Tešla 9.5.2022 Kúpna zmluva Dávid Tešla Dávid Tešla   54,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9052022 9.5.2022 Realizácia procesu verejného obstarávania AK Prešov, spol. s.r.o. 52 233 278  4 620,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052022 9.5.2022 Úprava spevnenej plochy Progeospol s.r.o. 36720275  4 376,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 01 k Zmluve 4.5.2022 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 zo... Ministerstvo vnútra SR 00151866  328 949,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2052022 2.5.2022 Pavlač bytového domu - podlaha Progeospol s.r.o. 36720275  10 590,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o mOBEC 27.4.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 15122021 20.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE uzavretej dňa 15.12.2021 Stašenková Dana    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 13.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 1 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... Daffer spol. s r.o. 36320439   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 ku Kúpnej zml. 2 13.4.2022 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 2 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... Daffer spol. s r.o. 36320439   
Detail Faktúra došlá 032022 12.4.2022 Faktúry došlé za marec 2022 Dodávatelia   11 408,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1042022 1.4.2022 Vnútorná smernica VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  102,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28032022 28.3.2022 Prenájom strojov pre obec MP RENTAL group, s.r.o. 51221870  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 25032022 25.3.2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - časť 3 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... Avalon IT s.r.o. 31677711   
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 1 18032022 18.3.2022 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2408/2021 zo dňa 24.08.2021 TERGO 52933211   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2022-004285 17.3.2022 Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské
Jastrabie II
Ministerstvo vnútra SR 00151866  135 061,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 022022 15.3.2022 Faktúry došlé za február 2022 Dodávatelia   123 331,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 14032022 14.3.2022 Dodatok č. 1 - Kúpna zmluva Stašenková Dana Stašenková Dana    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva - časť č. 3 15.2.2022 Kúpna zmluva na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom "Zlepšenie kľúčových... Avalon IT s.r.o. 31677711  18 967,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 012022 15.2.2022 Faktúry došlé za január 2022 Dodávatelia   13 018,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k Zmluve-Slovak Tel. 14.2.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469