Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 042018 23.5.2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052018MP 16.5.2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 141/2018 15.5.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052018 10.5.2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9154-1 2.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032018 23.4.2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.4.2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 11042018 12.4.2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12040218 12.4.2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  17 912,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  11 070,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2232018 23.3.2018 Kúpna zmluva Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková   1,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 022018 19.3.2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.3.2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2018/EEA 12.3.2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14062017 8.3.2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5032018 5.3.2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D02_SEP-IMRK2-2017-001228 27.2.2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022018 26.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR