Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 14082019 15.8.2019 Zmluva o dielo: "Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie základnej technickej... MarVIa projekt, s.r.o. 52342425  11 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13082019 14.8.2019 Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" Literárna spoločnosť Pravé orechové 35536411  4 440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082019 1.8.2019 Rozšírenie spevnených plôch SLOVDACH, s.r.o. 36465330  1 874,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29072019 29.7.2019 Ostrý prepoj plynu GASCENTRUM s.r.o. 31728481  1 197,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23072019 23.7.2019 Ozvučenie na Kultúrne leto 2019 RODU s.r.o. 52013031  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062019 17.7.2019 Faktúry došlé za jún 2019 Dodávatelia   327 126,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17072019 17.7.2019 Projektová dokumentácia TERA green s.r.o. 46879544  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 08072019 12.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská 568/2019/OK 27.6.2019 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26062019 26.6.2019 Minimálny odber vody EL spol. s.r.o. 31652859  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27062019 26.6.2019 Rekonštrukcia obecnej garáže KVALISTAV s.r.o. 47445416  8 151,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20062019 20.6.2019 Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ Capanna, s.r.o. 43943349  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 17.6.2019 Faktúry došlé za máj 2019 Dodávatelia   49 213,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 k Mandátnej zmluve 14.6.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879   
Detail Zmluva Dodávateľská NZSK 2019/091/20074 14.6.2019 Nájomná zmluva XEROX LIMITED 30814677  296,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2019 6.6.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Dodávateľská 134361 08U02 3.6.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491  140 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve 2832019 31.5.2019 Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002479 29.5.2019 Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  197 525,89 EUR