Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 30112018 7.1.2019 Kúpna zmluva Ľubomíra Bobaliková    
Detail Zmluva Dodávateľská 02012019 7.1.2019 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - poradenské a... KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212019 2.1.2019 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - vypracovanie... TERA green s.r.o. 46879544  11 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001 27.12.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 01 20.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305   
Detail Faktúra došlá 112018 16.12.2018 Faktúry došlé za november 2018 Dodávatelia   88 614,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017 14.12.2018 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2017 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102018 15.11.2018 Faktúry došlé za október 2018 Dodávatelia   87 175,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24102018 12.11.2018 Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie - spevnené plochy, terénne úpravy KVALISTAV s.r.o. 47445416  13 495,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5112018 5.11.2018 Oprava schodiska nájomné byty KVALISTAV s.r.o. 47445416  3 338,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 920/339/18Pv 26.10.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 22102018 22.10.2018 Štúdia MŠ Tera green s.r.o. 46 879 544  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092018 16.10.2018 Faktúry došlé za september 2018 Dodávatelia   68 991,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 10102018 12.10.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... Eurobau JM spol. s r.o. 36508225  14 683,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00007547654 11.10.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00007547662 11.10.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve o NFP 20.9.2018 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Faktúra došlá 082018 19.9.2018 Faktúry došlé za august 2018 Dodávatelia   120 890,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11092018 11.9.2018 Vypracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.8.2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536