Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere 1311/2022/UZ 25.11.2022 Zmluva o termínovanom úvere č. 1311/2022/UZ, Všeobecné obchodné podmienky pre úvery,... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  150 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Darovacia zmluva ZML-3-63/2021 24.11.2022 Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o spolupráci NP PRIM II 23.11.2022 Zmluva o spolupráci pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  29 180,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Rešetárová 18.11.2022 Kúpna zmluva Mudr. Michaela Rešetárová Mudr. Michaela Rešetárová   61,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102022 18.11.2022 Faktúry došlé za október 2022 dodávatelia   15 677,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok IROP-D3-302021J933-222 15.11.2022 Dodatok č. IROP-D3-302021J933-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR 50349287  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Peter Kopčík 14.11.2022 Kúpna zmluva Peter Kopčík Peter Kopčík a manželka Daša   1 169,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č.22/38/010/7 10.11.2022 Dohoda č. 22/38/010/7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 8.11.2022 Zmluva o poskytnutí služieb - audítorské služby RVM audit s.r.o. 54206791  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2022 Zmluva o dielo DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  203 816,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2112022 2.11.2022 Objednávka vystúpenia Basawell, o. z. 54 187 681  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.11.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 s rozpočtom 27.10.2022 Dodatok č. 2 s rozpočtom k Zmluve o dielo ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  17 391,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Tomáš Kocurko 26.10.2022 Kúpna zmluva Tomáš Kocurko Tomáš Kocurko   5 969,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/395 24.10.2022 Dohoda, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie -
opatrenie č. 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 321,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 516/2022 24.10.2022 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  22 515,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092022 17.10.2022 Faktúry došlé za september 2022 Dodávatelia   45 941,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - Lucia Červeňáková 30.9.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Lucia Červeňáková Lucia Červeňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 2/2022-2023-OA 22.9.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 2/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301   
Detail Faktúra došlá 082022 19.9.2022 Faktúry došlé za august 2022 Dodávatelia   31 047,01 EUR