Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 22032021 23.3.2021 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci Šarišské... DP-ZvarMont s.r.o. 48009318  62 952,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022021 19.3.2021 Faktúry došlé za február 2021 Dodávatelia   23 452,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k zml. o výpožičke 16.3.2021 Zmena obsahu zmluvy v čl. II Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 6 k PZ 15.3.2021 Poistenie budovy - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Komunálna poisťovňa 31595545  74,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2021/ELCO 22.2.2021 Zmluva o dielo - Externé riadenie pre projekt "Zníženie nákladov na energie prostredníctvom... Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 488,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k zmluve z5.3.2019 22.2.2021 Systém triedeného zberu v obci od 01.01.2021 NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 012021 19.2.2021 Faktúry došlé za január 2021 Dodávatelia   16 068,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022021 12.2.2021 Testovanie obyvateľov Asociácia samaritánov SR 42028701  820,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva zo dňa 2.2.2021 3.2.2021 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 5 k PZ č.4419011726 28.1.2021 Poistenie HM v KC - interiérové vybavenie, biela technika a výpočtová technika Komunálna poisťovňa 31595545  45,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALU2 27.1.2021 Zmluva o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  160 956,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 122020 20.1.2021 Faktúry došlé za december 2020 Dodávatelia   18 488,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 ku KZ 01092020 19.1.2021 Zmena čl. III DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201   
Detail Objednávka vyšlá 18012021 18.1.2021 Oprava radlice na sneh DP-ZvarMont s.r.o. 48 009 318  420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o spolupráci pri zbere 30.12.2020 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264   
Detail Faktúra došlá 112020 18.12.2020 Faktúry došlé za november 2020 Dodávatelia   12 614,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosťJDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2020 15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2020 15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť TJ Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2020 15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  2 500,00 EUR