Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.4.2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 11042018 12.4.2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12040218 12.4.2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  17 912,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32018 3.4.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  11 070,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2232018 23.3.2018 Kúpna zmluva Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková   1,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 022018 19.3.2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.3.2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2018/EEA 12.3.2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14062017 8.3.2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5032018 5.3.2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D02_SEP-IMRK2-2017-001228 27.2.2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022018 26.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26022018 26.2.2018 Objednávka vystúpenia Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová 50661388  1 430,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25022018 26.2.2018 Nájomná zmluva Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 22.2.2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21022018 21.2.2018 Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022017 21.2.2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018 20.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 19.2.2018 Faktúry došlé za január 2018 Dodávatelia   10 184,16 EUR