Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 022016 16.3.2016 Faktúry došlé za február 2016 Dodávatelia   8 625,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02032016 3.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" CBR s.r.o. 45562776  16 189,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35979798 1.3.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 012016 17.2.2016 Faktúry došlé za január 2016 Dodávatelia   101 645,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246860-2015 9.2.2016 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246860-2015 9.2.2016 Zmluva o zriadení záložného práva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246860-2015 9.2.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 246860-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Objednávka vyšlá 4022016 4.2.2016 Nerozbitné dopravné zrkadlo VIAPRO, s.r.o. 36693693  262,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5022016 4.2.2016 Objednávka vystúpenia Ambrelo, občianske združenie 30869455  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122015 20.1.2016 Faktúry došlé za december 2015 Dodávatelia   101 133,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 311215 30.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  2 540,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201541819 30.12.2015 Zmluva o dielo COFELY a.s. 35966289  86 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112015 21.12.2015 Faktúry došlé za november 2015 Dodávatelia   25 489,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17122015 18.12.2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2016 18.12.2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02/2016 18.12.2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03/2016 18.12.2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 04/2016 18.12.2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 244048-2015 7.12.2015 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 244048-2015 7.12.2015 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR