Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 345/2016 12.8.2016 Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2016 -... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04082016 11.8.2016 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo ČOV obce Šarišské... VodoKap - SK, s.r.o. 36495654  15 780,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05082016 11.8.2016 Zmluva o dielo - "Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavebné dielo:... Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS 35059664  3 750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4082016 4.8.2016 Verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27072016 27.7.2016 Ozvučovacie služby Msound - Bc. Marián Nálepa 46 015 523  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25072016 26.7.2016 Spracovanie žiadosti o dotáciu - Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062016 15.7.2016 Faktúry došlé za jún 2016 Dodávatelia   62 588,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14072016 14.7.2016 Projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Ing. Marek Medoň 41781546  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8072016 8.7.2016 Objednávka propagačných materiálov na akciu "Kultúrne leto pod Minčolom 2016" Anna Pavlovská 34312005  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6072016 7.7.2016 Zameranie a rozpočet na čierne skládky VÁHOPROJEKT, s.r.o. 43 894 810  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1072016 1.7.2016 Objednávka tovaru pre DHZ ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  427,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/PZ-SL/2016 30.6.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 28.6.2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832   
Detail Faktúra došlá 052016 17.6.2016 Faktúry došlé za máj 2016 Dodávatelia   99 834,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10062016 10.6.2016 Objednávka materiálu pre DHZ PM DELTA Pavol Turoci 37465775  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 8062016 10.6.2016 Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 0000047566D 27.5.2016 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 042016 16.5.2016 Faktúry došlé za apríl 2016 Dodávatelia   91 230,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25042016 25.4.2016 Vystúpenie súboru Rozsutec Mestské divadlo Žilina 30229839  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2504201602 25.4.2016 Doprava súboru Rozsutec na vystúpenie. Autoškola Ľubomír Líška 33357676  500,00 EUR