Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 062017 7.7.2017 Faktúry došlé za jún 2017 Dodávatelia   49 051,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29062017 29.6.2017 Objednávka vystúpenia Vlasta Mudríková 48213837  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28062017 28.6.2017 Verejné obstarávanie EMEM Consulting, s.r.o. 47 127 830  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 280620172 28.6.2017 Verejné obstarávanie EMEM Consulting, s.r.o. 47 127 830  510,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31052017 20.6.2017 Zmluva o dielo - Spevnené plochy v obci Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  28 311,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1906/2017 20.6.2017 Zmluva o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052017 19.6.2017 Faktúry došlé za máj 2017 Dodávatelia   7 791,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.6.2017 Dodatok k darovacej zmluve Darcovia    
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2017/000582-002 9.6.2017 Zmluva o spolupráci - KC Ministerstvo vnútra SR 00151866  87 214,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01062017 6.6.2017 Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... GEOTRANS Prešov, s.r.o. 44159901  9 953,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12052017 5.6.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... CBR s.r.o. 45562776  24 898,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2017/000582-001 5.6.2017 Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 30052017 30.5.2017 Vypracovanie novej vnútornej smernice VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  66,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23032017 29.5.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19052017 19.5.2017 Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  6 576,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15052017 15.5.2017 Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042017 11.5.2017 Faktúry došlé za apríl 2017 Dodávatelia   8 929,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 032017 21.4.2017 Faktúry došlé za marec 2017 Dodávatelia   11 114,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 06042017 6.4.2017 Darovacia zmluva Darcovia    
Detail Objednávka vyšlá 4042017 4.4.2017 Vypracovanie projektu Geotrans, s.r.o. 441 599 01  150,00 EUR