Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 23032017 28.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov Východoslovenský región n.o. 42092248  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21032017 21.3.2017 Objednávka nožnicových stanov Patrik Chovanec 48087254  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20032017 20.3.2017 Objednávka vystúpenia. Nebeská muzika, o.z. 420 714 53  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022017 20.3.2017 Faktúry došlé za február 2017 Dodávatelia   7 895,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022017 20.3.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  29 800,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12032017 14.3.2017 Kúpna zmluva Jozef Balušinský   579,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9032017 9.3.2017 Objednávka vystúpenia Občianske združenie Folklór pre všetkých 50642430  760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31012017 1.3.2017 Darovacia zmluva Miroslav Kopčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 01022017 1.3.2017 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energia plus s.r.o. 46762990  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022017 23.2.2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 20.2.2017 Faktúry došlé za január 2017 Dodávatelia   8 905,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9022017 9.2.2017 Objednávka vystúpenia Traky, s. r. o. 471 946 34  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31012017 31.1.2017 Kúpna zmluva Danka Chovancová   1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 31012017 31.1.2017 Vypracovanie projektového zámeru Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122016 18.1.2017 Faktúry došlé za december 2016 Dodávatelia   17 339,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 112016 19.12.2016 Faktúry došlé za november 2016 Dodávatelia   8 489,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 102016 18.11.2016 Faktúry došlé za október 2016 Dodávatelia   10 759,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 092016 14.10.2016 Faktúry došlé za september 2016 Dodávatelia   8 484,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2016 14.10.2016 Účelová dotácia Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 366/2016-2060-2200 7.10.2016 Dodatok č. 2 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832