Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 17122015 18.12.2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2016 18.12.2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02/2016 18.12.2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03/2016 18.12.2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 04/2016 18.12.2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 244048-2015 7.12.2015 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 244048-2015 7.12.2015 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23112015 1.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 102015 18.11.2015 Faktúry došlé za október 2015 Dodávatelia   17 069,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 313/2015-2050-1200 29.10.2015 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  90 012,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 092015 19.10.2015 Faktúry došlé za september 2015 Dodávatelia   708 458,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11102015 11.10.2015 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 1.10.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 29092015 29.9.2015 Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  12 602,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 082015 18.9.2015 Faktúry došlé za august 2015 Dodávatelia   15 184,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31072015 31.8.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Faktúra došlá 072015 17.8.2015 Faktúry došlé za júl 2015 Dodávatelia   469 378,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7082015 7.8.2015 Informačná tabuľa SANCORE Slovakia, s.r.o. 44843640  960,00 EUR