Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 052016 17.6.2016 Faktúry došlé za máj 2016 Dodávatelia   99 834,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10062016 10.6.2016 Objednávka materiálu pre DHZ PM DELTA Pavol Turoci 37465775  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 8062016 10.6.2016 Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 0000047566D 27.5.2016 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 042016 16.5.2016 Faktúry došlé za apríl 2016 Dodávatelia   91 230,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25042016 25.4.2016 Vystúpenie súboru Rozsutec Mestské divadlo Žilina 30229839  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2504201602 25.4.2016 Doprava súboru Rozsutec na vystúpenie. Autoškola Ľubomír Líška 33357676  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18042016 20.4.2016 Výstavba miestnej komunikácie v obci Šarišské Jastrabie CBR s.r.o. 45562776  21 750,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 032016 18.4.2016 Faktúry došlé za marec 2016 Dodávatelia   12 819,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13042016 13.4.2016 Hudobné vystúpenie Viera Puterová - FLORA 35405236  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042016 12.4.2016 Vypracovanie smernice pre VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3 SPOLAGRO, s.r.o. 36463051  1 832,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22032016 23.3.2016 Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15032016 16.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia jedálne OcÚ Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  17 511,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 022016 16.3.2016 Faktúry došlé za február 2016 Dodávatelia   8 625,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02032016 3.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" CBR s.r.o. 45562776  16 189,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35979798 1.3.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 012016 17.2.2016 Faktúry došlé za január 2016 Dodávatelia   101 645,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246860-2015 9.2.2016 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246860-2015 9.2.2016 Zmluva o zriadení záložného práva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR