Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 022015 11.3.2015 Faktúry došlé za február 2015 Dodávatelia   8 856,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/03/2015 4.3.2015 Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... PROFI+ s.r.o. 36832120  6 572,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014/ŠI 17.2.2015 Kúpna zmluva DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  7 065,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 17.2.2015 Faktúry došlé za január 2015 Dodávatelia   7 706,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZEoso010215D 3.2.2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Faktúra došlá 122014 20.1.2015 Faktúry došlé za december 2014 Dodávatelia   6 888,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17122014 2.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Faktúra došlá 112014 16.12.2014 Faktúry došlé za november 2014 Dodávatelia   7 752,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102014 18.11.2014 Faktúry došlé za október 2014 Dodávatelia   28 392,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 092014 20.10.2014 Faktúry došlé za september 2014 Dodávatelia   16 203,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26092014 26.9.2014 Školské potreby Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 141,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25092014 25.9.2014 Kúpna zmluva Daniel Chovanec a Danka Chovancová   31,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 082014 12.9.2014 Faktúry došlé za august 2014 Dodávatelia   8 162,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-09-2014 11.9.2014 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor imvia - ENGINEERING, s.r.o. 45248681  23 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2252014 22.8.2014 Zmluva o dielo J&T Garden, s.r.o. 45577960  14 246,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 072014 21.8.2014 Faktúry došlé Dodávatelia   10 127,80 EUR