Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 042014 19.5.2014 Došlé faktúry Dodávatelia   25 968,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 042015 15.5.2015 Faktúry došlé za apríl 2015 Dodávatelia   11 418,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 042016 16.5.2016 Faktúry došlé za apríl 2016 Dodávatelia   91 230,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 042017 11.5.2017 Faktúry došlé za apríl 2017 Dodávatelia   8 929,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 042018 23.5.2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 042019 10.5.2019 Faktúry došlé za apríl 2019 Dodávatelia   234 657,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2016 14.10.2016 Účelová dotácia Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05032019 20.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 05082016 11.8.2016 Zmluva o dielo - "Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavebné dielo:... Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS 35059664  3 750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052012 8.6.2012 FA došlé za máj 2012 Dodávatelia   12 597,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 052013 17.6.2013 Fa došlé za máj 2013 Dodávatelia   8 714,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 052014 24.6.2014 Faktúry došlé Dodávatelia   52 665,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 052015 16.6.2015 Faktúry došlé za máj 2015 Dodávatelia   11 898,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 052016 17.6.2016 Faktúry došlé za máj 2016 Dodávatelia   99 834,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 052017 19.6.2017 Faktúry došlé za máj 2017 Dodávatelia   7 791,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 052018 17.6.2018 Faktúry došlé za máj 2018 Dodávatelia   38 205,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 17.6.2019 Faktúry došlé za máj 2019 Dodávatelia   49 213,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2019 6.6.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Odberateľská 06042017 6.4.2017 Darovacia zmluva Darcovia    
Detail Zmluva Dodávateľská 06062011 6.6.2011 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330  90 504,72 EUR