Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 08072019 12.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 14102019 25.10.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014/ŠI 17.2.2015 Kúpna zmluva DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  7 065,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.5.2015 Rámcová dohoda ECON JP, s.r.o. 36215716   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 6.12.2017 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  11 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10.06.2013 10.6.2013 Kúpna zmluva Martin Kravčík a manž. Mária Kravčíková   573,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2012 12.11.2012 Faktúry došlé za október 2012 Dodávatelia   9 559,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 20.11.2017 Faktúry došlé za október 2017 Dodávatelia   11 808,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10032014 10.3.2014 Prepravné súboru JASTRABČANE zájazdovým autobusom na trase Šarišské Jastrabie - Bordeaux Tomáš Haščák, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 44038321  2 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052018 10.5.2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10062016 10.6.2016 Objednávka materiálu pre DHZ PM DELTA Pavol Turoci 37465775  0,00  
Detail Faktúra došlá 10068 29.4.2011 Web-hosting Netix Solutions, s.r.o. 43783627  276,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10072014 10.7.2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Rastislav Stašák 42085951  61,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10102017 10.10.2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102011HN 5.12.2011 Strava v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 798,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013 15.11.2013 Faktúra došlá Dodávatelia   14 622,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 102014 18.11.2014 Faktúry došlé za október 2014 Dodávatelia   28 392,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 102015 18.11.2015 Faktúry došlé za október 2015 Dodávatelia   17 069,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 102016 18.11.2016 Faktúry došlé za október 2016 Dodávatelia   10 759,70 EUR