Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 10/2017 20.11.2017 Faktúry došlé za október 2017 Dodávatelia   11 808,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10032014 10.3.2014 Prepravné súboru JASTRABČANE zájazdovým autobusom na trase Šarišské Jastrabie - Bordeaux Tomáš Haščák, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 44038321  2 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10052018 10.5.2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10062016 10.6.2016 Objednávka materiálu pre DHZ PM DELTA Pavol Turoci 37465775  0,00  
Detail Faktúra došlá 10068 29.4.2011 Web-hosting Netix Solutions, s.r.o. 43783627  276,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10072014 10.7.2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Rastislav Stašák 42085951  61,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10102017 10.10.2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102011HN 5.12.2011 Strava v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 798,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013 15.11.2013 Faktúra došlá Dodávatelia   14 622,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 102014 18.11.2014 Faktúry došlé za október 2014 Dodávatelia   28 392,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 102015 18.11.2015 Faktúry došlé za október 2015 Dodávatelia   17 069,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 102016 18.11.2016 Faktúry došlé za október 2016 Dodávatelia   10 759,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 102018 15.11.2018 Faktúry došlé za október 2018 Dodávatelia   87 175,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1042015 24.4.2015 Objednávka PREFA ORLOV, s.r.o. 36809209  362,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1062015 1.6.2015 Energetický audit verejného osvetlenia O.S.V.O. comp a.s. 36 460 141  432,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2013/OO 10.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality -... Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 n   5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1072016 1.7.2016 Objednávka tovaru pre DHZ ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  427,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1080/2012/UZ 21.11.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082017 1.8.2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2012 13.12.2012 Faktúry došlé za november 2012 Dodávatelia   14 356,66 EUR