Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - biela technika, elektronika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 875,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - interiérové vybavenie - Komunitné centrum - Śarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  17 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06122017 9.1.2018 Kúpna zmluva - výpočtová technika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062011 18.3.2011 Nákup zo SF - MDŽ Šimon Richard 34814035  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062012 9.7.2012 FA došlé za jún 2012 Dodávatelia   7 909,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 062013 15.7.2013 FA došlé za jún 2013 Dodávatelia   7 062,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 062014 14.7.2014 Faktúry došlé Dodávatelia   9 513,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 062015 17.7.2015 Faktúry došlé za jún 2015 Dodávatelia   83 454,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 062016 15.7.2016 Faktúry došlé za jún 2016 Dodávatelia   62 588,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 062017 7.7.2017 Faktúry došlé za jún 2017 Dodávatelia   49 051,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 062018 20.7.2018 Faktúry došlé za jún 2018 Dodávatelia   144 328,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 062019 17.7.2019 Faktúry došlé za jún 2019 Dodávatelia   327 126,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 4.5.2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 31.5.2011 Mandátna zmluva Eurobau JM spol. s r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 21.8.2017 Faktúry došlé za júl 2017 Dodávatelia   38 673,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2018/EEA 12.3.2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07072017 7.7.2017 Kúpna zmluva Peter Cvanciger a manželka Mária   81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072012 10.8.2012 FA došlé za júl 2012 Dodávatelia   285 808,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 072013 19.8.2013 FA došlé za júl 2013 Dodávatelia   6 583,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 072014 21.8.2014 Faktúry došlé Dodávatelia   10 127,80 EUR