Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.11.2013 Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.7.2015 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie Inžinierske stavby, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3 SPOLAGRO, s.r.o. 36463051  1 832,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 28.6.2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.9.2016 Technická špecifikácia ENGIE Services a.s. 35966289   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.6.2017 Dodatok k darovacej zmluve Darcovia    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.8.2017 Zmena sídla a štatutárneho orgánu Maiana Consulting, s.r.o. 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.3.2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.4.2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k PZ 4419011726 25.3.2019 Poistenie budov Komunálna poisťovňa 31595545  400,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve o NFP 20.9.2018 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014/ŠI 17.2.2015 Kúpna zmluva DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  7 065,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.5.2015 Rámcová dohoda ECON JP, s.r.o. 36215716   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 6.12.2017 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  11 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10.06.2013 10.6.2013 Kúpna zmluva Martin Kravčík a manž. Mária Kravčíková   573,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2012 12.11.2012 Faktúry došlé za október 2012 Dodávatelia   9 559,76 EUR