Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 092015 19.10.2015 Faktúry došlé za september 2015 Dodávatelia   708 458,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 092016 14.10.2016 Faktúry došlé za september 2016 Dodávatelia   8 484,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 092018 16.10.2018 Faktúry došlé za september 2018 Dodávatelia   68 991,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.11.2013 Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.7.2015 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie Inžinierske stavby, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3 SPOLAGRO, s.r.o. 36463051  1 832,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 28.6.2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.9.2016 Technická špecifikácia ENGIE Services a.s. 35966289   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.6.2017 Dodatok k darovacej zmluve Darcovia    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.8.2017 Zmena sídla a štatutárneho orgánu Maiana Consulting, s.r.o. 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.3.2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.4.2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.7.2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k PZ 4419011726 25.3.2019 Poistenie budov Komunálna poisťovňa 31595545  400,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve 2832019 31.5.2019 Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve o NFP 20.9.2018 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 zo dňa 08072019 12.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... Energia plus s.r.o. 46762990   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR