Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 012014 18.2.2014 Došlé faktúry Dodávatelia   11 635,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 17.2.2015 Faktúry došlé za január 2015 Dodávatelia   7 706,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 012016 17.2.2016 Faktúry došlé za január 2016 Dodávatelia   101 645,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 20.2.2017 Faktúry došlé za január 2017 Dodávatelia   8 905,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 19.2.2018 Faktúry došlé za január 2018 Dodávatelia   10 184,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 012019 22.2.2019 Faktúry došlé za január 2019 Dodávatelia   25 117,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0191-PRB/2011/Z 28.11.2012 Záložná zmluva MDVaRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  52 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/03/2015 4.3.2015 Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... PROFI+ s.r.o. 36832120  6 572,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/11/17 2.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby - "Školenie - Miestne občianske poriadkové služby v obci... Progeospol s.r.o. 36720275  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2016 30.9.2016 Zmluva o dielo - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo:... Ing. Ľubomír Tkáč - LTK 30291666  9 600,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02/2016 18.12.2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/SL/2018/POI 17.8.2018 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku Ing. Jozef Balkó 43401228   
Detail Zmluva Dodávateľská 02012019 7.1.2019 Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - poradenské a... KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02032016 3.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" CBR s.r.o. 45562776  16 189,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02102017 2.10.2017 Kúpna zmluva Vladimír Tkáč   371,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02112017 6.11.2017 Realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ultima Ratio, s.r.o. 46862439  3 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022012 9.3.2012 FA došlé za február 2012 Dodávatelia   31 037,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 022013 18.3.2013 Faktúry došlé za február 2013 Dodávatelia   5 771,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 022014 18.3.2014 Došlé faktúry Dodávatelia   6 376,81 EUR