Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2013/OO 10.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality -... Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 n   5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1072016 1.7.2016 Objednávka tovaru pre DHZ ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  427,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1080/2012/UZ 21.11.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082017 1.8.2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082019 1.8.2019 Rozšírenie spevnených plôch SLOVDACH, s.r.o. 36465330  1 874,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2012 13.12.2012 Faktúry došlé za november 2012 Dodávatelia   14 356,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2013 20.12.2013 Faktúry došlé Dodávatelia   11 347,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100005 25.2.2011 Drevené peletky Hrebík-VKP, spol. s r.o. 36499200  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100010 25.3.2011 Drevené peletky Hrebík-VKP, spol. s r.o. 36499200  2 205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100027 18.3.2011 Servisné práce - oprava kotla Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244  352,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 110005 4.3.2011 Ceny do tomboly Ivan Cuprák - KARPO 35448326  24,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 110018 29.4.2011 všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  50,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101039 31.1.2011 Pranie a prenájom koberca LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 110118 15.2.2011 Doména a webhosting webex media, s.r.o. 36815365  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 110411 29.4.2011 Servis traktora Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO 40636712  701,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 110417 29.4.2011 Náradie Ivan Cuprák - KARPO 35448326  560,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11042018 12.4.2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1106778 11.3.2011 Prenájom a pranie koberca LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11072017 11.7.2017 Inžinierska činnosť Ing. Igor Firment 34919627  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11092018 11.9.2018 Vypracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  800,00 EUR