Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 022015 11.3.2015 Faktúry došlé za február 2015 Dodávatelia   8 856,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 022016 16.3.2016 Faktúry došlé za február 2016 Dodávatelia   8 625,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 022017 20.3.2017 Faktúry došlé za február 2017 Dodávatelia   7 895,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 022018 19.3.2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 022019 14.3.2019 Faktúry došlé za február 2019 Dodávatelia   9 725,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03/2016 18.12.2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032012 9.4.2012 FA došlé za marec 2012 Dodávatelia   33 457,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 032013 10.4.2013 Faktúry došlé za marec 2013 Dodávatelia   8 585,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 032014 24.4.2014 Došlé faktúry Dodávatelia   44 266,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 032015 17.4.2015 Faktúry došlé za marec 2015 Dodávatelia   28 489,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 032016 18.4.2016 Faktúry došlé za marec 2016 Dodávatelia   12 819,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 032017 21.4.2017 Faktúry došlé za marec 2017 Dodávatelia   11 114,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 032018 23.4.2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 032019 15.4.2019 Faktúry došlé za marec 2019 Dodávatelia   22 771,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 04/2016 18.12.2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04082016 11.8.2016 Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo ČOV obce Šarišské... VodoKap - SK, s.r.o. 36495654  15 780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042012 7.5.2012 Faktúry došlé za apríl 2012 Dodávatelia   12 998,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 042013 14.5.2013 FA došlé za apríl 2013 Dodávatelia   10 094,99 EUR