Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 072015 17.8.2015 Faktúry došlé za júl 2015 Dodávatelia   469 378,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 072016 19.8.2016 Faktúry došlé za júl 2016 Dodávatelia   15 299,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 072018 17.8.2018 Faktúry došlé za júl 2018 Dodávatelia   23 031,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072019 16.8.2019 Faktúry došlé za júl 2019 Dodávatelia   39 820,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 0722938443 17.2.2011 Telekomunikačné služby T Com Slovak Telecom, a.s. 35763469  89,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 22.9.2017 Faktúry došlé za august 2017 Dodávatelia   20 594,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/PZ-SL/2016 30.6.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618   
Detail Zmluva Dodávateľská 080-2046.813 11.6.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Objednávka vyšlá 08032011 8.3.2011 Kultúrne vystúpenie Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí   170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 082012 7.9.2012 FA došlé za august 2012 Dodávatelia   5 739,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 082013 13.9.2013 FA došlé za august 2013 Dodávatelia   13 518,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 082014 12.9.2014 Faktúry došlé za august 2014 Dodávatelia   8 162,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 082015 18.9.2015 Faktúry došlé za august 2015 Dodávatelia   15 184,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 082016 16.9.2016 Faktúry došlé za august 2016 Dodávatelia   4 440,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 082018 19.9.2018 Faktúry došlé za august 2018 Dodávatelia   120 890,97 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 09.05.2013 9.5.2013 Kúpna zmluva Michal Sakala   90,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 25.10.2017 Faktúry došlé za september 2017 Dodávatelia   11 898,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 092012 12.10.2012 FA došlé za september 2012 Dodávatelia   114 791,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 092013 16.10.2013 FA došlé za september 2013 Dodávatelia   5 955,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 092014 20.10.2014 Faktúry došlé za september 2014 Dodávatelia   16 203,05 EUR